65 millioner kroner er øremærket tilskud til efter- og videreuddannelse

Generelt om omstillingsfonden

I omstillingsfonden afsættes der årligt 65 mio. kr. (32,5 mio. kr. i 2018) til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS-point. Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt.

Målgruppen er faglærte og ufaglærte i beskæftigelse, som tilmelder sig moduler fra akademi- og diplomuddannelser. Institutionerne tildeler støtten efter først-til-mølle-princippet.

Procedure for kursisternes tilmelding

Kursister inden for målgruppen for omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år, så længe uddannelsesinstitutionen har trækningsret på Omstillingsfonden.

Det er institutionens ansvar at sikre:

- at kursisten er en del af målgruppen for omstillingsfonden,

- at tilskud til den enkelte kursist ikke overstiger 10.000 om året samt

- løbende at holde øje med institutionens tilbageværende trækningsret på fonden.

Såfremt en kursist søger om flere moduler, der samlet overstiger de 10.000 kr., skal beløbet, der overstiger 10.000 kr. faktureres kursisten.

Kursister, som inden 1. august 2018 har tilmeldt sig kurser med start efter 1. august 2018, kan søge tilskud fra omstillingsfonden og skal orienteres herom.

Læs mere på https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-trepartsaftale/veu-omstillingsfond