Åbningstale i Folketinget om nærhedsreform

"Vi skal turde lægge ansvaret ud lokalt (...)", lød det bl.a. fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun i sin åbningstale fortalte om regeringens planer for en nærhedsreform for syv udvalgte kommuner.

De udvalgte kommuner er: Helsingør, Rebild, Viborg, Middelfart, Holbæk, Langeland og Esbjerg. De bliver fritaget for så meget statslig regulering og lovgivning som muligt indenfor hvert sit velfærdsområde: Folkeskole, dagtilbud eller ældreområdet.

Forbundet mener

Formand for Kost og Ernæringsforbundet, Ghita Parry’s kommentarer til dagens forslag om en nærhedsreform:

"Det her er et nybrud med den måde, vi alt for længe har gjort tingene på i den offentlige sektor. Jeg glæder mig over, at beslutningerne endelig kommer tættere på borgerne. Mit håb er, at vi efter de her tre år vil se kommuner, der har knækket koden, så færre ældre indlægges pga. dehydrering og forkert ernæring, og flere børn forlader daginstitutioner og skoler med en sund livsstil, som de tager med sig ind i voksenlivet."   

Værdig ældrepleje

"Jeg tror på, at personalet omkring de ældre kan træffe de nødvendige beslutninger, der skal til, så de ældre får den nødvendige hjælp for at forebygge og behandle underernæring, der hvert år sender tusindvis af afkræftede og svækkede ældre på hospitalet. Indlæggelser, der kan undgås, når ernæring er en integreret del af indsatsen alle steder. Det er også en meget vigtig indsats i en værdig ældrepleje, så vi aldrig skal gense nogle af de rystende eksempler på svigt, der har præget medierne henover sommeren."

Der skal stadig være lovgivning

"Men jeg vil gerne advare imod, at vi smider gode og fornuftige regler ud med badevandet. Lovgivning, der beskytter borgerne og sikrer, at de får den rette ernæring, der ikke gør dem syge. Det kan fx være fødevarehygiejneregler, som vi aldrig må gå på kompromis med, eller at kosten som en selvfølgelighed skal overholde anbefalinger for ernæring."

Daginstitutioner

"Jeg kan dog allerede i dag pege på én regel, der tapper forældre, ledere, pædagoger og vores medlemmer for energi gang på gang: To-årsreglen for valg af madordning i daginstitutioner. Det er en bureaukratisk øvelse, der forhindrer langsigtet planlægning og udvikling af det pædagogiske måltid og fællesskabet omkring bordet. Den regel vil ingen savne."

Faglig ledelse

"Jeg håber, at den faglige ledelse flytter tættere på kerneopgaven. De skal have mere frihed og beslutningskompetence i deres arbejde. Så får vi bedre løsninger for borgerne og et bedre arbejdsmiljø."

 

FAKTA

 

Åbningstale

Tjek åbningstale, spol frem til ca. 2:10:00, hvor statsministeren snakker om 'nærhedsreform'.

De 7 kommuner

De 7 kommuner, det drejer sig om, er Helsingør, Rebild, Viborg, Middelfart, Holbæk, Langeland og Esbjerg, og der er ifølge statsministeren allerede indgået aftaler med de respektive borgmestre.

Områderne fordeler sig således:

  • Helsingør og Rebild skal ifølge regeringens oplæg have frihed på daginstitutionsområdet.
  • Esbjerg og Holbæk vil kunne sætte folkeskolen fri.
  • Viborg, Langeland og Middelfart vil kunne få frihed på ældreområdet.