Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Året, der gik

  • Ghita leder

Sundhedskartellet og KTO skabte et nyt stærkt forhandlingsfællesskab for knap 600.000 offentligt ansatte. Det skete i erkendelse af, at kun i et stærkt fælleskab har vi styrken til forandring, forbedring og udvikling.

Året bød på en ‘listeriasag’, en af de ulykkeligste fødevareskandaler i mange år. Forbundet pegede på store huller i kommunikationen mellem myndigheder og køkkener ved tilbagetrækning af de sundhedsskadelige varer. Der arbejdes nu på et kritisk gennemsyn af listeriaindsatsen, et arbejde jeg kan følge tæt som formand for arbejdsgruppen om ‘mad til sårbare grupper’.

Så kom der – og jeg havde nær sagt traditionen tro – en rigtig ‘kioskbasker’, hvor medierne tog fat i ældremadens holdbarhed og lod debatten udvikle sig til at handle om værdige kontra uværdige måltider. Problemerne blev denne gang adresseret direkte til kommunerne, hvor de hører hjemme.

Den 1. december stiftede Kost & Ernæringsforbundet sammen med Dansk Selskab for Klinisk Ernæring og Landbrug & Fødevarer ‘Forum for underernæring’. Målet er at samle de mange erfaringer med forebyggelse af underernæring i nogle konkrete anbefalinger til politikerne.

Fødevareministeren nedsatte en måltidstænketank. Vi er tre medlemmer af forbundet, der er udpeget og vi sikrer, at der holdes fokus på de offentlige måltiders betydning for helt almindelige mennesker. Maden og snakken om den skal ned på jorden.

Forbundet er i en rivende positiv udvikling. Den samlede medlemsgruppe øges og nye grupper er kommet til. Hovedbestyrelsen arbejder derfor på at ændre den politiske struktur, så den afspejler hele professionen, og jeg ser frem til, at vi i 2015 får skabt en endnu mere slagkraftig politisk organisation, hvor alle medlemmer kan byde ind uanset uddannelse, arbejdsfunktion eller interesse.

Jeg har hele året drøftet et fremtidigt samarbejde med Foreningen af Kliniske Diætister, og jeg håber stadig, at 2015 bliver året, hvor alle kost-, ernærings-og sundhedsfaglige samles i en stærk og indflydelsesrig profession. Jeg er ikke i tvivl om, at vi står stærkere, hvis vi står sammen, både når det gælder den sundhedspolitiske dagsorden, samarbejdet med andre sundhedsfaglige grupper og sikring af gode løn- og ansættelsesforhold.

Tak til alle for opbakning og engagement i 2014.

Glædelig jul og godt nyt år

Ghita Parry
/ Formand