Aarhus og København rykker på klimavenlig mad

De to største kommuner, Aarhus og København, har indgået partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at reducere klimaaftrykket fra maden i de kommunale vuggestuer, skoler, sociale tilbud og plejehjem med 25 procent senest i 2025, skriver ministeriet i deres pressemeddelelse. Resultaterne af arbejdet vil blive gjort offentligt tilgængeligt, så andre, der ønsker at gøre deres mad- og måltidsproduktion grønnere, kan få glæde af arbejdet. 

Fødevareforbrug en stor klimasynder

Fakta er, at op til 30% af madens klimabelastning kan reduceres ved at udskifte fødevarer til andre mindre klimabelastende fødevarer, som fx at vælge råvarer i sæson. Og der er meget mere at hente, hvis man ser på hele produktionen. Det vil de ernæringsprofessionelle i køkkenerne gerne være med til at definere. 

De to regionsformænd i henholdsvis København og Midtjylland melder klar til aktion. For der er en oplagt klimagevinst i de offentlige køkkener, som er lige til at gå om bord i. Med 800.000 offentlige måltider dagligt på landsplan, er der et indsatsområde, som Kost og Ernæringsforbundet længe har opfordret politikerne til at sætte mål for, hvis de vil indfri den danske klimaambition.

Det offentlige bør gå forrest – fordi det skaber resultater, og fordi de kan

”Det er en meget dejlig nyhed fra de to store frontløbere. Vi har alle et ansvar for at passe på klima og klode, og det offentlige bør helt sikker gå forrest i forhold til at løfte en klimadagsorden.  Og vi har længe budt ind med de ernæringsprofessionelle, som både kan og vil løfte opgaven. Men skal vi videre og helt i mål, skal der være en tydelig politisk prioritering for området, så ’kan’ bliver til ’skal’. Nu er der to store kommunale aktører, der rykker på konkrete ambitioner, og det giver forhåbentlig mod til de øvrige kommuner om at følge trop, så alle 98 kommuner får en strategi om bæredygtige køkkener”, siger Marianne Vilsbøll Jacobsen, formand i Region Hovedstaden.

”De offentlige køkkener var primus motor på den økologiske omstilling i Danmark for ti år siden. Det har fx resulteret i mindre madspild, mindre kød og mere grønt på menuen. Køkkenerne har bevist, at de kan gå forrest, så længe der er klar politisk vilje. De ved, hvordan man omlægger og tager handsken op, når der er politiske ambitioner og opbakning og ressourcer til kompetenceudvikling. Og der skal kompetenceudvikling til, så alle medarbejdere får viden om, hvordan de bæredygtige ambitioner omsættes til konkret køkkenpraksis”, siger Jette Nielsen, formand i Region Midtjylland.  

LINKS
Pressemeddelelse fra Fødevareministeriet, den 20.05.2020:
 
Danske Regioner byder nu også ind med offentlige køkkener, og opfordrer regeringen til et offentligt klimapartnerskab. Et af deres fem punkter handler om bæredygtige måltider i hospitalsregi,  den 24. maj 2020.