Årsregnskab 2015-16

Underskuddet skyldes et kursfald på forbundets værdipapirbeholdning. Det store kursfald skyldes primært valget i Storbritannien d. 23. juni 2016, hvor de stemte for at forlade EU.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at dette års underskud overføres til egenkapitalen.

Revision

Regnskabet er revideret af forbundets revisionsfirma Beierholm Statsautoriseret Revisionspaterselskab, og det er vurderet af forbundets kritiske revisorer: kostfaglig leder Gitte Mikkelsen og ernæringsassistent Annemette Vestergaard Jakobsen. Og derefter af hovedbestyrelsen på mødet d. 28. november 2016.

Ønsker du et eksemplar af det fuldstændige regnskab, er du velkommen til at henvende dig til økonomichef Morten Andersson på ma@kost.dk.

Medlemmer

I august 2016 havde forbundet godt 7.700 medlemmer.