Årsregnskab 2016-17

Underskuddet skyldes bl.a. en ændring i sekretariatets personalesammensætning samt en lavere kontingentindtægt end forventet.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at dette års underskud overføres til egenkapitalen.

Revision

Regnskabet er blevet revideret af forbundets revisionsfirma Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og det er godkendt af forbundets kritiske revisorer: Køkkenassistent Annemette Vestergaard Jakobsen og Ernæringsassistent Sonja Snogdal.

Regnskabet er godkendt på hovedbestyrelsens møde d. 28. november 2017.

Ønsker du et eksemplar af det fuldstændige regnskab, er du velkommen til at henvende dig til økonomichef Morten Andersson på ma@kost.dk.

Medlemmer

I august 2017 havde forbundet godt 7.700 medlemmer.