Årsregnskab 2017-18

Underskuddet skyldes bl.a. at der ekstraordinært var afsat midler til en investeringsplan til at udvikle forbundet herunder rekruttere og fastholde medlemmer, samt ekstraordinære udgifter knyttet til OK18 og ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med sammenlægningen med FaKD.

Revision

Regnskabet er blevet revideret af forbundets revisionsfirma Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og det er godkendt af forbundets kritiske revisorer: Køkkenassistent Annemette Vestergaard Jakobsen og Kostfaglig Leder Gitte Mikkelsen.

Regnskabet er godkendt på hovedbestyrelsens møde d. 27. november 2018.

Ønsker du et eksemplar af det fuldstændige regnskab, er du velkommen til at henvende dig til økonomichef Morten Andersson på ma@kost.dk.

Medlemmer

Pr. 1. august 2018 havde forbundet godt 7.850 medlemmer. Pr. 1. november havde forbundet ca. 8.550.