Årsregnskab 2018-19

Forbundet kom ud af regnskabsåret med et overskud på ca. 99.000 kr. før finansielle poster. Efter en negativ kursregulering af forbundets værdipapirer er resultatet efter finansielle poster et underskud på ca. 79.000 kr.

Revision

Regnskabet er blevet revideret af forbundets revisionsfirma Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og det er godkendt af forbundets kritiske revisorer: Køkkenassistent Annemette Vestergaard Jakobsen og Teamchef Vera Lisbet Jensen.

Regnskabet er godkendt på hovedbestyrelsens møde d. 27. november 2019.

Ønsker du et eksemplar af det fuldstændige regnskab, er du velkommen til at henvende dig til økonomichef Morten Andersson på ma@kost.dk.

Medlemmer

Pr. 1. november havde forbundet ca. 8.550 medlemmer.