Årstræf satte fokus på sygefravær

Årstræffet giver tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk. I år blev der arbejdet i workshops, den ene med fokus på sygefravær og arbejdsfastholdelse. Og her var der gode ideer at hente.

  - Jeg fik mange ideer med hjem fra årstræffet. For eksempel diskuterede vi, hvordan elever tror, at de må have op til ti procents fravær, fordi det må de på skolen. Men på en arbejdsplads skal de helst ned på nul.

- Vi havde også fokus på ikke altid at se på de negative tal over sygefraværet. Men vende det og se på de langtidsraske, som altid kommer på arbejde, sagde Louise Bøjer Aagaard, der er arbejdsmiljørepræsentant hos Nordjysk Mad A/S.

Medarbejderne ved, hvad der virker

Arbejdet i workshoppen var blandt andet inspireret af sikkerhedsleder Palle Bruun Olsen, der fortalte om Kalundborg Kommunes projekt ’Social kapital – mindre fravær’, hvor medarbejderne inddrages i at finde løsninger, der vil mindske fraværet.

- Det er et element i social kapital, at man føler sig inddraget og hørt. Det kræver, at man kan tale åbent om problemerne, sagde Palle Bruun og henviste til bogen Fair Proces, der viser, at løsningen lykkes otte ud af ti gange, når medarbejderne inddrages, men kun tre ud af ti, hvis det er ledelsen, der trækker løsningen ned over hovedet på folk.

En erfaring, der vakte genklang hos Helle Hjort Hyberts, tillidsrepræsentant på Århus Universitetshospital i Risskov:

- Vi har fået større medindflydelse. Tidligere stod én for udviklingen i køkkenet, men nu er alle med i en gruppe, som udvikler retter, og det får folk til at føle, at køkkenet er deres. Det betyder noget, fortalte hun.

Sygefravær har mange facetter

I de øvrige workshops blev der arbejdet med bisidderrollen i forbindeles med eksempelvis sygefraværssamtaler, arbejdspladsens rolle, når langtidssygemeldte kolleger vender tilbage og håndtering af stress på arbejdspladsen.

 

Læs mere i fagbladet, der udkommer den 21. oktober