Advarsler

Hvad er en advarsel?

Du kan få en advarsel, hvis din leder ikke er tilfreds med din indsats, din adfærd, dine samarbejdsevner eller andet, der har med dig at gøre. En advarsel kan gives skriftligt eller mundtligt. Af bevismæssige årsager vil en advarsel oftest være skriftlig.

En advarsel er en tilkendegivelse af, at din arbejdsgiver mener, at du har tilsidesat dine pligter i ansættelsesforholdet og at arbejdsgiveren betragter det som misligholdelse af ansættelsesforholdet. Advarslen betyder, at en gentagelse, af det som din arbejdsgiver kritiserer dig for, vil medføre en sanktion – opsigelse eller bortvisning.

Offentligt ansat

Hvis du er offentligt ansat, skal du være opmærksom på, at en advarsel altid skal indledes med en påtænkt skriftlig advarsel, hvor du får en frist til at fremkomme med bemærkninger eller indsigelser til den kritik, du bliver udsat for.

En påtænkt advarsel skal indeholde en beskrivelse af, hvad der er, din arbejdsgiver mener, du ikke udfører tilfredsstillende. En advarsel skal være præcis, så du kan gennemskue, hvad det er du kritiseres for. Det er ikke nok at skrive, at du ikke passer ind i virksomhedens værdier eller at du skal tage dig sammen.

Der skal helt præcist stå, hvad det er du har gjort dårligt - eller slet ikke har gjort- så det bliver muligt for dig, at gøre det bedre fremover.

En påtænkt advarsel skal desuden indeholde en beskrivelse af, hvilke juridiske konsekvenser, der vil være en følge af, at du ikke retter op på de påpegede forhold. En advarsel kan være indledningen til en opsigelsessag.

Du har ret til

Du har ret til at kræve, at anonyme udsagn eller upræcise oplysninger bliver konkretiseret og at du får at vide, hvem der har sagt det.

I praksis ser vi, at der gives advarsler, der ikke er sagligt begrundede og vi anbefaler, at du protesterer over advarslen, hvis du skulle komme ud for dette. Hvis du ikke protesterer, kan det ved en senere sag om opsigelse, blive fortolket som at du var enig i kritikken imod dig.

Forældelse

En advarsel kan forældes. Men hvor lang tid der går, førend en advarsel er forældet afhænger af, hvilke forhold, der er rejst kritik af. Hvis kritikken af dig ikke er meget hård, anbefaler vi, at du kræver, at advarslen fjernes fra din personalesag efter seks måneder.

Forældelse har den virkning, at advarslen ikke kan bruges som grundlag for en opsigelse. Hvis advarslen er forældet, må arbejdsgiveren starte forfra og give dig en ny advarsel. En advarsel for ét forhold kan ikke danne grundlag for en opsigelse for et helt andet forhold.

Kontakt

Hvis du får en advarsel eller en påtænkt advarsel, skal du altid kontakte din tillidsrepræsentant. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, skal du ringe til Kost & Ernæringsforbundet.