Ældre rammeplaner - ikke revideret

FaKD tager derfor forbehold for, at der kan være nye anbefalinger og ny evidens på området. Men det er valgt at lade dem ligge på hjemmesiden, da der stadig er en del brugbar information i dem.

Diætbehandling af dyslipidæmi og iskæmisk hjertesygdom

Udarbejdet af SIG Kardiologi kliniske diætister

Denne rammeplan er revideret i 2011. Der anvendes betegnelsen ”klinisk retningslinje”. Eftersom der af FaKD ikke udgives kliniske retningslinjer, men rammeplaner, er forsiden revideret. Det øvrige indhold i rammeplanen er uændret, og deraf ikke opdateret.

FaKD tager derfor forbehold for, at der kan være nye anbefalinger og ny evidens på området.