Ældre skal forblive herre over eget liv

Færre småtspisende

Med en målrettet indsats i de næste to år håber Frederiksberg Kommune at kunne nedbringe antallet af småtspisende ældre over 65 år. I budgetaftalen for 2012-2013 er der afsat midler til arbejdet, og samtidig er kommunen inviteret med i et etårigt såkaldt ’cost-effectivness’-studie under Socialstyrelsen, som skal dokumentere effekten af ernæringsindsatsen.

Yder hjælp til selvhjælp

Om behovet for indsatsen siger Irene Brandt, sundhedskonsulent og projektleder:

- Frederiksberg Kommune har overordnet et ønske om, at borgeren forbliver ”herre over eget liv” og selvhjulpen så længe som muligt. Ved at yde den enkelte hjælp til selvhjælp og hurtig støtte til at genoprette et funktionstab, fx efter længerevarende sygdom, får de ældre en mulighed for at generhverve deres selvhjulpenhed og samtidig øge deres sundhed og livskvalitet.

- Og her har en individuel ernæringsindsats målrettet den skrøbelige ældre har en gavnlig effekt,

ikke alene på vægten, men også på de ældres overlevelse. Desuden ønsker vi også at se et fald i genindlæggelser af skrøbelige ældre, tilføjer Irene Brandt.

Skabe ny viden

I årenes løb har der været og er mange ernæringsprojekter for netop denne målgruppe - hvad kan I gøre anderledes denne gang, tror du?

- I modsætning til mange andre er vores indsats tværfaglig og omfatter træning og tandpleje udover ernæringen. I og med at indsatsen også inkluderer et cost-effectivness studie, får vi netop mulighed for at undersøge om en ernæringsindsats for de småtspisende ældre er cost-effektiv – det vil sige, om den konkrete indsats kan betale sig. Det findes der ikke viden om nu.

En del af rehabiliteringen

Anderledes bliver også, påpeger Irene Brandt, at Frederiksberg Kommune ønsker at gøre ernæring til en integreret del af plejen. Succeskriteriet bliver derfor ikke antallet af screeninger, men i stedet handling og dokumentation af screeningsresultatet.

- Herudover tænker vi ernæringsindsatsen som en del af en tværfaglig indsats og af rehabiliteringen på lige fod med fx genoptræning, siger hun.

 

Kilde