Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Ældre skal selv stå for livretterne

  • Marie Preisler [ t e k s t ] │ Fra projektet 'Lav din livret' [ f o t o ]

Ældre skal klare mere selv for at holde sig friske længere. Det er en målsætning overalt i ældreplejen − også i forhold til måltider. Og der er stort potentiale i de nye måltidsløsninger, der kan få selvhjulpne ældre til at lave mere mad derhjemme. Det konkluderer et netop afsluttet udviklingsprojekt, der har involveret den kommunale madservice i tre kommuner.

Projektet har titlen ’Lav din Livret’, og det viser, at relativt velfungerende ældre spiser sundere og mere varieret, hvis de får mulighed for via madservice at bestille måltidskomponenter, som de selv kan sammensætte og tilberede, som de ønsker.

− Mange hjemmeboende ældre kan reelt set godt købe ind og lave mad, men ender ofte med at leve af havregryn og spejlæg flere dage om ugen, fordi de ikke kan overskue det, især hvis de bor alene. Mange af deltagerne i dette projekt fortæller, at de har spist sundere og mere varieret, fordi de via madservice har fået leveret grydeklare måltidskomponenter, og selv lavet maden, siger Charlotte Jensen fra VIA University College Århus, forfatter til projektrapporten.

Dagens ret: havregrød

Den konklusion nikker 66-årige Karin Villerup genkendende til. Hun bor i eget hjem i landsbyen Idom ved Holstebro og er en af mange velfungerende ældre, der gerne vil lave varm mad til sig selv. Men hun orker det sjældent.

− Jeg spiser en del havregrød her om vinteren og laver kun rigtig aftensmad en eller to gange om ugen. Det irriterer mig, for jeg ved godt, at jeg har brug for at spise varieret, og når jeg gør noget ud af maden, smager den bedre. Alligevel kan jeg ikke tage mig sammen, siger hun.

Da hendes børn boede hjemme, lavede hun varm mad hver dag, og det gjorde hun også, da hun boede sammen med en kæreste, som nu er død. Nu bor hun alene, og så svigter motivationen. Det ærgrer hende:

− Jeg har arbejdet som køkkenassistent i mange år, så jeg kan godt finde ud af at lave mad og nyder det faktisk, når jeg gør det. Jeg er ret mobil, så jeg kan også selv købe ind, men jeg synes, det er svært at købe råvarer i tilstrækkeligt små portioner, når man er alene.

Karin Villerup var med i projekt Lav din Livret, og hun satte pris på at kunne bestille ’madkomponenter’, der er nemme selv at tilberede, og som bliver leveret i passende portioner til én person.

− Jeg kunne godt lide, at jeg selv valgte ingredienserne, og at de var pakket og klar til brug. Der var eksempelvis blandede rodfrugter lige til at tilberede. Det passede mig rigtig godt. Jeg vil lave mere mad til mig selv med sådan en ordning, og jeg tror, jeg vil benytte sådan et tilbud, når jeg bliver lidt ældre, hvis det findes og er til at betale.

Udvikling af madservice

Formålet med Lav din Livret var at udvikle nye ideer til måltider og metoder i madservicen og lade en testgruppe af særligt udvalgte og friske hjemmeboende ældre afprøve muligheden for at bestille og tilberede måltidskomponenter, der blev leveret af den kommunale madservice.

Testgruppen var på 29 personer, og resultaterne er ikke repræsentative for alle ældre, understreger René Langdahl Jørgensen fra Center for Food Science, Design and Experience på Aalborg Universitet Alligevel viser projektet tydeligt, at madservice både kan og bør skræddersy nye løsninger, der understøtter ældre i at lave mad selv derhjemme længst muligt, fastslår han.

− I den ene ende har vi ældre, som selv køber ind og laver mad, og i den anden er der de ældre, som visiteres til måltider fra kommunen, fordi de ikke kan noget selv. Mellem de yderpunkter er der en kæmpe gruppe, som der er et stort uudnyttet potentiale i at lave madløsninger til. Projektet viser, at der er et marked, og med flere ældre bliver det endnu større i fremtiden.

Han understreger, at der stadig vil være behov for færdige måltidsløsninger til en stor del af de ældre. Lav din Livret henvendte sig kun til den bedst fungerende femtedel af de ældre, der er visiteret til kommunal madservice.

Samle-selv-menuer til ældre

Det Gode Køkken i Holstebro har deltaget i Lav din Livret og tilbyder nu kommunens ældre samle-selv-menuer.

Der er efterspørgsel efter løsninger, der stimulerer borgerne til at fastholde deres færdigheder i alderdommen. Og de kan også gælde madlavningen, vurderer Anne Marie Nielsen, leder af Det Gode Køkken i Holstebro, efter at have deltaget i Lav din Livret.

− Jo mere tilfredse brugerne er med vores madservice, desto mere spiser de, og desto længere tid kan de klare sig selv. Projektet viser, at der er en gruppe af ældre, der både kan og vil vedligeholde deres færdigheder, og at vi kan udvikle løsninger, der hjælper dem til det.

I første fase af projektet leverede Det Gode Køkken kassen med måltidskomponenter til et udvalg af ældre, der i forvejen får mad fra køkkenet. De fik mulighed for at tilberede måltiderne sammen i et skolekøkken. I kassen var rå grøntsager, råt kød og kartofler i forskellige udgaver, samt færdige sovse.

I anden fase fik hver deltager hjælp til selv at udvælge og bestille måltidskomponenter via ipad. De fik maden leveret i eget hjem sammen med ideer til, hvordan råvarerne kunne sammensættes.

− Det var tydeligt, at de syntes, at maden smagte bedre, og det var uden tvivl, fordi de selv havde lavet den. Det gav dem også større frihed at få leveret råvarer til flere dages forbrug, som de kunne sætte sammen efter behag, siger Anne Marie Nielsen.

Men tilbuddet retter sig kun mod de friskeste, og det skal være fleksibelt:

− Det bør ikke være et valg mellem gør-det-selv og færdige måltider, men et både-og. En ældre skal kunne vælge selv at lave mad et par dage om ugen og få maden leveret de øvrige, siger hun.

Og efter det princip har Det Gode Køkken nu samle-selv-retter på menuen. Dem er der en vis om ikke overvældende interesse for blandt de ældre: Madservice leverer mad til cirka 500 hjemmeboende og sælger hver måned mellem 100 og 150 færdige madkomponenter.

 

SYNSPUNKT

Madlavning kan sætte krudt i ældre

At støtte ældre i selv at lave mad er et glimrende initiativ, mener Kate Runge, medlem af Ældrerådet i Århus og tidligere mangeårigt byrådsmedlem.

− Jeg bakker varmt op om ethvert initiativ, der er med til at sætte krudt i ældre mennesker. Mange ældre har kun brug for et lille skub, så kan og vil de gerne prøve noget nyt og holde sig i gang. Samtidig er det vigtigt, at ældre føler sig ansporet til at spise nok og varieret. Mange ældre spiser for lidt, så jeg synes, det er en fremragende ide at undersøge, hvordan man kan stimulere borgerne til at holde madlavningen ved lige.

Jeg kender ældre, der bager deres egne småkager lige til det sidste. Det er med til at holde dem glade og levende. For mange især ældre kvinder er det at være god til at lave mad en vigtig del af deres selvforståelse. Noget går tabt, når de ikke længere kan det.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at indrette ældreboliger, så ældre kan fungere i køkkenet, også når de bliver fysisk svækkede. Og så er det godt at involvere naboen. Hvorfor er der ikke flere ældre, der laver mad sammen? Det kan fint lade sig gøre både i egne boliger og ældreboliger.
 

 

PERSPEKTIV

At gøre ældre selvhjulpne er tidens trend

Alle er optaget af at støtte ældre i at holde sig friske og uafhængige af offentlig hjælp længst muligt, og det er vejen frem, mener professor Lene Juel Rasmussen, direktør for Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

− Både regeringen og kommunerne er meget optaget af at finde nye løsninger, der gør ældre mere selvhjulpne og holder dem friske længere både fysisk og psykisk, så de kan blive længst muligt i eget hjem og have så høj livskvalitet som muligt.

Regeringens nye ældreplan afsætter en mia. kr. årligt til at løfte ældreområdet ud fra en forestilling om, at alle har et grundlæggende ønske om selv at kunne stå op om morgenen, gå i bad og bestemme aftensmaden.

Kommunerne arbejder i samme retning og har indgået et samarbejde med Center for Sund Aldring om at afdække, hvilke indsatser der virker bedst i forhold til at øge ældre borgeres sundhed og gøre dem mere selvhjulpne.

− Er gevinsterne størst ved at lave en madklub, en diabetesskole eller noget tredje? Det mangler beslutningstagere svar på, fordi der mangler viden. Den viden er vi i gang med at indsamle i samarbejde med tre kommuner. Først analyserer vi, hvad kommunerne tidligere har gjort og gør for at fremme og bevare sundhed i lokalsamfundet. Bagefter vil forskere og kommunalarbejdere udvikle nye tiltag.

www.sundaldring.ku.dk

 

FAKTA
 

Lav din Livret

  • Konceptet blev hilst velkommen af de fleste deltagende ældre.
  • En stor andel oplevede at spise sundere og mere varieret.
  • Mange satte pris på selv at koge kartofler og grøntsager tilpas møre til deres smag.
  • For mange ældre, især kvinder, er det et tab af identitet og relevans at holde op med at lave mad.
  • Nogle deltagere spiser til dagligt på et dagcenter og frygter tab af social kontakt ved at lave mad selv og spise alene derhjemme.
  • Deltagerne fik hjælp til at bestille via ipad, og de fleste var åbne for at bestille på den måde.

Lav din livret er gennemført i et samarbejde mellem offentlige og private. Det er udviklet af konsulentfirmaet NyX, Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU), Aalborg Universitet og en række fødevareproducenter samt den kommunale madservice i Viborg, Holstebro og Favrskov kommuner.
Projektet er støttet af EU og Region Midtjylland.

www.youtube.com − Lav din livret