Ældreomsorg i Asembo, Vestkenya

Juryens anerkendelse

 

Helle Gotthardsens og Rikke Winds bachelorprojekt har et interessant udgangspunkt og et både spændende og vigtigt perspektiv. De har sat fokus på ældreomsorg i Kenya, med udgangspunkt i deres 10 ugers praktik i en lille landsby. Omdrejningspunktet for projektet er, hvordan suppleringskost, lavet ud fra lokale og økonomiske hensyn, kan påvirke de ældres aldringsfysiologiske og psykologiske tegn. Underernæringens store konsekvenser for alle ældre uanset om de er fra Danmark eller fra Kenya, belyses sikkert gennem projektet. Rikke og Helle diskuterer de dilemmaer og etiske og praktiske udfordringer, der kan være forbundet med at arbejde med ældre.

Forfatterne kommer rundt om de menneskelige aspekter, er analytiske, observerende og inddrager sikkert teori og praksis i deres overvejelser omkring problematikkerne i arbejdet med den svage ældre. Rikke Wind og Helle Gotthardsen dokumenterer i høj grad professionsbachelorernes kompetencer og viden og viser nye veje for professionsbachelorernes arbejdsfelt.

Juryen indstiller på denne baggrund Helle Gotthardsen og Rikke Wind til hædrende omtale.

Juryen bag Bachelorprisen består af:

Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet, Bente Sloth, cheføkonoma på Århus Sygehus, Marianne Lange, køkkenchef, De gamles By og Plejecenter Sølund