Ældres måltider på dagsordenen igen

I en artikelserie i dagens udgave af Politikken, sætter de luppen på den mad vi serverer for de ældre rundt omkring i landet. Specielt sættes der fokus på den mad, der produceres længere væk fra brugerne og transporteres hen til brugerne.

Formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry forholder sig til problemstillingen:

”Som kost,- ernærings og sundhedsfaglige, vil vi altid arbejde målrettett mod at lave den bedst mulige mad til borgerne, indenfor de rammer politikerne sætter op”, fortæller formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry og fortsætter:

”Skulle der så være nogen, der ikke er tilfredse, findes der jo kanaler, hvor man kan give sin mening til kende, blandt andet brugerundersøgelser kan nævnes”, fortæller Ghita Parry videre og fortæller afsluttende:

”Og så er det jo efterhånden ingen hemmelighed længere, at der snart er kommunalvalg, og det er jo også en anledning man kan benytte sig af til at fortælle politikerne, hvordan man ønsker ældreforplejningen skal være i fremtiden”, opfordrer Ghita Parry.

Den kostfaglige vinkel

Mad og måltidskonsulent Karina Kyhn Andersen i Kost & Ernæringsforbundet, der også blev interviewet til artiklen i Politikken, giver også sit besyv med:

”Man skal huske at tænke på, at når man er nede at hente sin mad på en restaurant og får det udleveret i en sort eller hvid plastikbakke, og det bliver rystet godt og grundigt igennem på turen hjem på cykel – jamen så ser maden altså bare ikke særlig spændende ud. Bruger man derimod lige et par minutter på at anrette det på en tallerken, når man kommer hjem, så ændrer det væsentlig på præsentationen.”, fortæller Karina og fortsætter:

”Det samme gør sig gældende for den mad, der produceres i den professionelle forplejning, der distribueres i plastikbakker. Det skal også løftes ud og serveres på en tallerken, således at det produkt, vores medlemmer har produceret for borgerne får det visuelle udtryk, som det er tiltænkt”, fortæller  Karina og fortsætter:

Afslutningsvis henviser Karina til værktøjet ”God mad – godt liv”, som er udarbejdet af Servicestyrelsen:

”Værktøjet rummer rigtig gode anvisninger til kvalitetssikring af hele måltidet og giver gode råd til at skabe gode rammer for måltider og spisemiljøer, og det vil jeg opfordre alle til at gøre brug af”, slutter karina af.