Ændring i ansættelsen

Overflytning til andet arbejdssted

Hvis det køkken du arbejder i skal flyttes kan du beordres til at flytte med, hvis flytningen ikke anses som værende 'en væsentlig stillingsændring'.

Hvis flytningen er en væsentlig ændring, skal den varsles med en periode svarende til dit opsigelsesvarsel. Hvor langt et opsigelsesvarsel du har, afhænger af hvor længe du har været ansat på din arbejdsplads.

Det kan også være at flytningen til et andet køkken er ’en stillingsændring der skal tåles’. I så fald skal du acceptere ændringen.

Om stillingsændring skal ’tåles’ eller ej, er en vurdering af det konkrete tilfælde og kan ikke afgøres på forhånd. Vurderingen tager udgangspunkt i lige netop dine forhold, fx hvor langt du vil få til arbejdspladsen, arbejdstider og arbejdets indhold.

Helt overordnet kan det være en væsentlig stillingsændring, hvis:

  • Dine indtjeningsmuligheder forringes
  • Du sættes ned i tid
  • Du mister din funktionærstatus

Der kan også i visse tilfælde være tale om en væsentlig stillingsændring, hvis der er tale om:

  • Forflyttelse
  • Arbejde på geografisk adskilte enheder
  • Ændring af arbejdstid og arbejdsstedets placering
  • Degradering
  • Ændring af stilling, selvom der tilbydes samme kompetence- og lønmæssigt niveau, måske endda højere.

Er du i tvivl om hvorvidt du står foran en ’væsentlig stillingsændring der ikke skal tåles’, så kontakt Kost & Ernæringsforbundet og lad os hjælpe dig med at finde ud af det.

Ændring i arbejdstid

Hvis din arbejdstid ændres, så du fx ikke længere skal arbejde hver anden weekend, skal du varsles omkring dette senest fire uger i forvejen.

Hvis ændringen i din stilling umiddelbart kan vurderes til at være ’en ændring der skal tåles’, så er det i orden at varsle dig fire uger før ændringen træder i kraft. Her er det Arbejdstidsaftalen der gælder og den har et varsel på fire uger.

Hvis ændringen til at du ikke længere skal arbejde i weekenderne, betyder at du går ned i løn, er der ifølge Funktionærloven tale om en så stor ændring, at du ikke skal ’tåle’ den. En sådan ændring skal varsles med samme længde som dit opsigelsesvarsel. Dit opsigelsesvarsel er afhængigt af, hvor længe du har været på arbejdspladsen.