Afholdelse af svendeprøver

Det er skolens pligt at sikre, at eleven kan gå til den afsluttende prøve senest tre måneder før uddannelsens afslutning. Skolen kan ikke undslå sig dette. Det er dog muligt i ganske særlige tilfælde at forlænge perioden indtil seks måneder. Det er kun skolerne, der kan foretage en vurdering af, om der foreligger ganske særlige omstændigheder.

Fleksibel opdeling

Opdelingen af skoleperioder er gjort mere fleksibel. Skoleundervisningen på trin 2 til ernæringsassistent varer 20 uger og skal være opdelt i mindst 2 skoleperioder á 2x 10 uger. Det giver mulighed for at oprette fx 3 skoleperioder for enkelte elever eller små hold. Det kan stykkes sammen som 1x 10 uger, 1x 6 uger og 1 x 4 uger.