Afklarende detaljer omkring genåbning af privatpraksis

De gældende retningslinjer for genåbningen er fortsat dem pr. 18.4.2020, som du finder her.

Målet er fortsat, at privatpraktiserende kan vende tilbage til vanlig praksis, med mindst mulig smittespredning.

De afklarende detaljer er som følger:
Sundhedsstyrelsen uddyber at ”booke tid i mellem” konsultationer svarer til 15 minutter. Dette for at give tid til at gøre rent, og for at mindske klienter stimler sammen i venteværelset.

 

Tilbage til vanlig praksis betyder også, at der ikke skal skelnes mellem kritiske funktioner og f.eks. kostvejledning af raske overvægtige.

 

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt.

 

Forholdsreglerne for mindskning af smittespredning er fortsat, som beskrevet i notatet fra d. 18. 04. 2020.

 

Sundhedsstyrelsen har beskrevet de overordnede rammer for den gradvist øget aktivitet i hele sundhedsvæsenet i ’Håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og øget aktivitet i sundhedsvæsenet’.
 

Notatet om omstilling og gradvis genåbning øget aktivitet erstatter ’Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19’.

Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at man holder sig løbende orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Der afholdes løbende møder i regi af Sundheds- og Ældreministeriet om genåbningen af praksissektoren og andre sundhedserhverv, så har du konkrete spørgsmål, eller input til, hvordan du, som ernæringsprofessionel, skal navigere i genåbningen af egen praksis, hører Kost og Ernæringsforbundet meget gerne fra dig.