Aftale om nært sundhedsvæsen i 2016

Selvom titlen ”Opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015” måske ikke siger så meget, så gør indholdet i aftalen det. KL og regeringen er i den 10 sider lange plan blevet enige om så forskellige ting som bedre dokumentation, nationale mål for sundhedsvæsnet, en ny udbudslov og meget mere.

- Det kan lyde kedeligt, men der er mange af de her elementer, der kan få indflydelse på vores hverdag som kost-, ernærings- og sundhedsfaglige. Jeg tænker især på den nye udbudslov, som vil få betydning for indkøbsaftalerne. Men jeg tænker i særdeleshed på den aftale om det nære sundhedsvæsen, som vi nu ved, vil ligge klar til næste år, siger formand i Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

Aftalen mellem regeringen og kommunerne kaldes også den udvidede økonomiaftale. Aftalen bygger nemlig videre på den aftale om kommunernes økonomi, som de to parter indgik før sommerferien. I Kost & Ernæringsforbundet ser Ghita Parry frem til debatten om de ”få, ambitiøse og forpligtende nationale mål for sundhedsvæsenet”.

- Vi har jo længe kæmpet for, at vi får måltal for underernæring, som hvert år koster vores samfund milliarder. Jeg tror på, at vi kan gøre noget ved det skjulte problem, hvis vi som samfund tænker kost, ernæring og måltidet ind som en integreret del af sundhedsvæsenet. Det er en udfordring, vi skal løse både på tværs af kommuner og regioner, men også på tværs af faggrupper. Jeg håber, at regionerne, kommunerne og regeringen har fået øjnene op for, hvor stort et potentiale, der er – både i økonomi, men også i livskvalitet og trivsel, hvis de for alvor satser mad og måltider som en del af sundhedsfremme, rehabilitering og rekonvalescens, slutter hun.

 

Kilde