Akademiuddannelserne i Ernæring, så der kan søges SVU. Starter foråret 2015

Beløbet er pt. på 652 kr. som refusion til arbejdsgiver for hver dag, der gives orlov til den ansattes studier. Det er en forudsætning, at et modul på 10 ECTS point gennemføres på maks. 8,6 uger. Det er relativt kort tid, så der skal knokles.
Første modul på akademiuddannelsen i ernæring er Ernæring og sundhed.

Læs mere her!