Alle børn har ret til et sundt måltid mad

To forbund i samarbejde

- Vi ved, at gode måltidsvaner grundlægges i barndommen, og at børnene får dækket op til 70 procent af deres daglige energiindtag i daginstitutionen. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi har fokus på den mad, vi serverer for børnene.

Sådan fortæller de to formænd, Ghita Parry, Kost & Ernæringsforbundet og Gina Liisborg, FOA, om hvorfor de to fagforbund er gået sammen om at sætte fokus på vigtigheden af, at vi får indført madordninger i de danske daginstitutioner.

Arbejdet med at få sat fokus på emnet blev indledt for lidt over et halvt år siden, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra begge forbund. De fik til opgave at skabe opmærksomhed på emnet og få medlemmerne af de to forbund til at tage del i arbejdet.

Første etape blev at få stablet et arrangement på benene på dette års Folkemøde på Bornholm.

Folkemødet

I juni i år, stod Kost & Ernæringsforbundet og FOA bag et fælles arrangement på dette års Folkemøde på Bornholm. Her havde vi samlet førende politikere og organisationer, til en bid sund mad og en god debat i Allinge Børnehus, om daginstitutionerne skal have en madordning eller ej.

Panelet, der debatterede bestod af: Karen Klint (S), Karen Ellemann (V), Dorthe Boe (Fola) og Rasmus Kjeldahl (Børns Vilkår) samt de to formænd Ghita og Gina Liisborg. Det blev til en livlig debat med flere gode kommentarer fra mange af de fremmødte. Der blev ikke opnået nogen egentlig enighed på mødet, men alle var dog enige om, at børnene skulle have de bedste forudsætninger for et langt og sundt liv med fra deres tid i daginstitutionen.

På mødet blev der også talt om, at arbejdet ikke slutter her - og at næste stop i kampagne var en 'madvalgsdag' i starten af september.

Du kan læse mere om arrangementet her

National madvalgsdag

D. 10 september i år, afholdt de to forbund så en såkaldt 'madvalgsdag'. Ideen var at få så mange institutioner så muligt til at slutte sig til ideen, og på dagen servere det samme sunde måltid mad for alle børnene. Alle, der meldte sig til, fik mulighed for at få tilsendt plakater, faktaark og små foldere, som de kunne bruge ude i deres institution, for at sætte fokus på dagen og emnet.

Arrangementet blev en stor succes, og det endte med, at over 12.000 børn i mere end 200 institutioner over hele landet deltog på dagen. Efterfølgende er 'madvalgsdagen' blevet omtalt i flere landsdækkende medier og i flere forskellige organisationers egne medier.

- Vi er utrolig stolte og glade over den opbakning, vores medllemer har oplevet i forbindelse med det her arrangement. De står hver dag og knokler for at lave et lækkert og sundt måltid mad til børnene og de fortjener, at der bliver sat fokus på det store stykke arbejde de udfører. Derfor har vi besluttet at gøre det igen næste år - forhåbentligt med endnu flere tilmeldte, udtalte Ghita Parry efterfølgende.

Du kan læse mere om arrangementet her

Fakta:

I dag har ganske få kommuner indført obligatoriske madordninger i børneinstitutioner.  Langt de fleste kommuner har i stedet pålagt forældrebestyrelserne et madvalg hvert 2. år. Her bestemmer forældrene, om de ønsker en frokostordning i institutionen eller børnene fx skal medbringe hjemmesmurte madpakker. Og det skaber en usikkerhed om hvorvidt alle børn får det sunde måltid, som de har ret til.