Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Alle har et ansvar

  • Marie Preisler og Mette Jensen [ t e k s t ] │ Scanpix [ f o t o ]

Giv egenkontrollen et kritisk gennemsyn! Opfordrer Fødevarestyrelsen efter august måneds storstilede tilbagetrækning af produkter fra fødevarevirksomheden Jørn A. Rullepølser A/S.

6.000 fødevarevirksomheder var involveret i tilbagetrækningen. 40 af dem, heriblandt enkelte køkkener, blev idømt bøder på op til 40.000 kroner for ikke at handle hurtigt og konsekvent nok.

Der sker fejl

− De allerfleste steder skete tilbagetrækningen helt korrekt, men i 40 virksomheder var der fejl i proceduren, siger fødevarechef i Fødevarestyrelsen, Bjørn Wirlander.

En typisk fejl var, ifølge fødevarechefen, at køkkener og andre fødevarevirksomheder fejlvurderede behovet for at reagere på kravet om tilbagetrækning:

− Nogle har fejlagtigt vurderet, at de ikke behøvede at foretage sig noget. De antog, at der ikke var mere tilbage af de produkter, der skulle trækkes tilbage, og derved handlede køkkenerne uagtsomt. Køkkenet skal sikre sig, at der ikke er mere tilbage af en fødevare, der beordres trukket tilbage.

Når antagelser ikke er nok, skyldes det, at der sker fejl i alle systemer. En rest kan eksempelvis godt havne i fryseren eller køleskabet, selvom det er normal procedure at kassere mad, der ikke er spist, siger Bjørn Wirlander.

Kommunikationen skal være klar

Listeriasagen har også vist, at tilbagetrækningsprocedurerne nogle steder er glippet, fordi den egenkontrolansvarlige ikke var til stede, da meddelelsen om at iværksætte en tilbagetrækning indløb.

− Det er også en klassiker, at systemet omkring tilbagetrækning bryder sammen, når den ansvarlige for egenkontrollen ikke er til stede. Uden klart kommunikerede procedurer ved de øvrige medarbejdere ikke, hvad en tilbagetrækning kræver af dem.

Bjørn Wirlander opfordrer køkkenerne til at sikre sig, at de har styr på kommunikationen omkring en tilbagetrækning. Køkkenerne skal have systemer, så de hurtigt opdager, når de får besked fra en leverandør, uanset om det er pr. telefon, mail eller brev.

− Vi ser indimellem, at den slags lavpraktiske ting kikser. Meddelelser om tilbagetrækning må eksempelvis ikke havne i en postkasse, som kun tømmes ugentligt. Og det skal være tydeligt kommunikeret til alle i køkkenet, hvad der skal ske, og hvem der skal gøre hvad, når en fødevare skal trækkes tilbage.

Det er ikke et lovkrav, at køkkenets procedure ved tilbagetrækning er skrevet ned, men medarbejderne i køkkenet skal kende proceduren og være i stand til at redegøre for den over for den tilsynsførende fra fødevarekontrollen. Og køkkenerne er velkomne til at spørge den tilsynsførende fra fødevarekontrollen til råds om udformning af tilbagetrækningsprocedurerne, siger Bjørn Wirlander.

Behov for nye regler undersøges

Fødevarestyrelsen har udskrevet bøder på op til 40.000 kr. til virksomheder, der begik fejl ved tilbagetrækningen. Det er mange penge oveni den negative omtale i medierne, der følger med, når Fødevarestyrelsen offentliggør navne på de virksomheder, som får indskærpelse og bøde.

− Jeg forstår godt, at det gør ondt, men bødestørrelsen fremgår af bemærkningerne til fødevareloven, og det er en del af spillet, at fødevarevirksomheden bliver eksponeret. Den enkelte virksomhed bærer helt og holdent ansvaret for at overholde reglerne for tilbagetrækning, siger fødevarechefen.

Han opfordrer virksomhederne til at klage, hvis de mener, at de uretmæssigt har modtaget en bøde. Så vil Fødevarestyrelsen se på sagen. Hvis et køkken oplever, at have fået mangelfuld eller for sen besked fra sin leverandør, vurderer fødevarestyrelsen, om leverandøren har handlet uagtsomt. Alle led har pligt til at reagere straks, understreger han.

Få har fejlet

40 ud af 6.000 fødevarevirksomheder klarede tilbagetrækningen knap så godt. Det er 0,7 procent. Set i det lys er fejlprocenten meget lille, understreger fødevarechefen og tilføjer, at køkkenerne blandt de tilsynsførende har ry for at have orden i egenkontrollen.

Fødevarestyrelsen selv er blevet kritiseret for nøl og har erkendt, at der gik længere tid, end der burde, før styrelsen tog de prøver, som fastslog smittekilden og udløste tilbagetrækningen.

− Det vil styrelsen lære af, forsikrer Bjørn Wirlander. Men det rokker ikke ved, at alle skal reagere straks, når de får besked om at trække en fødevare tilbage.

− Vi kan kun sikre, at alle aftagere af et produkt får besked om en tilbagetrækning ved at pålægge producenten at informere sine kunder, som igen skal informere deres aftagere. Og alle led skal reagere straks.

Om listeriasagen fører til ændring af reglerne for tilbagetrækning, afgør Folketinget på grundlag af den kritiske gennemgang af håndteringen af listeriasagen, som fødevareminister Dan Jørgensen (S) har sat i gang.

 

Case: Det sker ikke igen

Køkkenet reagerede professionelt, men i ét tilfælde for langsomt. Det ærgrer ledende økonoma Alice Lindberg.


Da køkkenet på det kommunale plejehjem Områdecentret Strandby i Esbjerg den 14. august i år fik besked om tilbagetrækning af rullepølse fra Jørn A. Rullepølser, gik medarbejderne straks i gang med at fjerne varen og desinficere, hvor den havde været opbevaret.

Et forsorgshjem, som køkkenet leverer mad til, havde fået rullepølse tre dage forinden, og Alice Lindberg vurderede derfor, at pølsen var spist, da det er proceduren på forsorgshjemmet, der får frisk pålæg hver dag.

− Jeg nåede ikke at orientere forsorgshjemmet om, at der kunne have været listeria i rullepølsen, og derfor har vi fået en indskærpelse. Det ærgrer mig ganske forfærdeligt, fortæller hun.

Fordi Alice Lindberg var helt sikker på, at den leverede rullepølse for længst var spist, stod kontakten til forsorgshjemmet ikke øverst på listen over gøremål. Hun anerkender, at hun derved begik en fejl:

− Jeg synes sådan set, at vi reagerede professionelt. Pølsen var jo spist, så det fik ingen praktisk betydning, at vi ventede med at reagere. Men det ændrer ikke på, at vi reagerede for langsomt.

Hun synes, at en indskærpelse er en meget hård reaktion fra Fødevarestyrelsens side. Indskærpelse blev omtalt i flere medier, og det var i sig selv en meget ubehagelig oplevelse for Alice Lindberg.

− At blive hængt ud i medierne som ligeglad og uansvarlig var ikke rart. Men jeg har fået fuld opbakning fra både min leder og min leders leder, og personalet har taget det pænt.

Sagen har resulteret i, at egenkontrollen nu gennemgår en kritisk revision, og procedure og kommunikation ved tilbagetrækning skal præciseres.

− Det vil blandt andet blive gjort endnu tydeligere, at samtlige aftagere af en fødevare skal kontaktes, når en fødevare trækkes tilbage, uanset om vi − som i denne sag − føler os helt sikre på, at fødevaren er spist eller kasseret, siger Alice Lindberg.

 

Case: Vi var i god tro

En enkelt kropølse i en fryser betød farvel til en elitesmiley i modtagekøkkenet på et rehabiliteringscenter under det kommunale køkken, DeViKa, på Bornholm. Køkkenets leder har klaget over beslutningen


Leder Nina Kragskov var helt rolig, da hun den 14. august fik besøg af Fødevarestyrelsen, der ville sikre sig, at køkkenet ikke lå inde med produkter fra Jørn A. Rullepølser, som tre dage tidligere var trukket tilbage på grund af listeriasmitte.

− Jeg var overbevist om, at vi ikke havde en eneste skive af den listeriamistænkte kropølse, og at der ikke var noget at komme efter, da den tilsynsførende ville inspicere den fryser. Jeg havde ingen anelse om, at tilbagekaldelsen gjaldt fødevarer, vi havde modtaget fem uger inden.

Nina Kragskov havde dagen inden haft besøg af en chauffør fra den leverandør, hun køber pålæg af. Chaufføren bad hende tjekke sit lager for en bestemt pølse fra Jørn A. Rullepølser, som skulle trækkes tilbage. Hun fik kun beskeden mundtligt og uden et batchnummer og dato for leveringen af pølsen. Nina Kragskov troede derfor fejlagtigt, at tilbagetrækningen drejede sig om produkter, hun lige havde fået leveret, og den misforståelse blev dyr. For den betød, at hun ikke tjekkede fryseren, hvor pølsen lå.

Som følge af indskærpelsen må køkkenet vinke farvel til sin elitesmiley, og den straf anser Nina Kragskov for så hård og urimelig, at hun har klaget til Fødevarestyrelsen:

− Ingen beboere eller kunder hos DeViKa har indtaget produkter med listeria. Hvis Fødevarestyrelsen alligevel vælger at slå så hårdt ned på manglende tilbagetrækning, må vi til gengæld kræve at få ordentlig besked om, hvilke produkter der skal trækkes tilbage, siger hun.

Hun er derfor i gang med at revidere køkkenets egenkontrol, og det vil blive indskærpet, at leverandørerne skal kommunikere krav om tilbagetrækning på både telefon og mail og skriftligt oplyse produkttype, batchnummer og den dato, varen er leveret.

SYNSPUNKT
 

Ren besked

Det er afgørende vigtigt, at kommunikationen fungerer i alle led, og at alle beskeder bliver givet så præcist, at ingen er i tvivl om, hvordan der skal handles, siger formand for kost & ernæringsforbundet ghita parry. Læs lederen her.

 

FAKTA
 

Om listeria

• Listeria findes mange steder i miljøet, derfor også i rå fødevarer. Bakterien kan ende i varmebehandlede fødevarer efter varmebehandlingen. Kendte risikofaktorer er kødpålæg, røget fisk og bløde oste.

• Vi spiser alle bakterien fra tid til anden uden at blive syge. Det er især personer, der i forvejen er svækkede, der bliver syge. Eksempelvis ældre, kræftpatienter eller andre med kroniske sygdomme. For dem vil listeriose til gengæld være alvorlig og livstruende.

• Symptomerne er feber, almen svækkelse og eventuelt diarré og opkast. Der kan gå fra én til 21 dage, inden smitten bryder ud.

• Siden 2006 har antallet af syge ligget mellem 50 og 60. I 2009 var der 100 syge.

KILDE: FØDEVARESTYRELSEN OG STATENS SERUM INSTITUT

Råd ved tilbagetrækning

• Giv jeres egenkontrol og procedurerne omkring tilbagetrækning et kritisk eftersyn.

• Sørg for at have systemer, så I hurtigt modtager og læser beskeder på mail, telefon eller pr. brev, når en fødevare skal trækkes tilbage.

• I må ikke antage, at fødevaren er spist eller kasseret. I skal tjekke det. Alle potentielle aftagere af fødevaren skal kontaktes.

• Sørg for en effektiv intern kommunikation og rollefordeling, så det er helt klart, hvem der skal gøre hvad ved en tilbagetrækning. Alle medarbejdere skal kende proceduren og kunne forklare den over for den tilsynsførende fra fødevarekontrollen.

• Spørg den tilsynsførende til råds om udformningen af procedurerne for tilbagetrækning.

• Sørg for at kunne dokumentere, hvad I har gjort.

KILDE: FØDEVARESTYRELSEN M.FL.

www.foedevarestyrelsen.dk
Søg ‘fødevareberedskab’ og ‘om tilbagetrækning af fødevarer’

 

FAKTA
 

Om listeriasagen

• 6. maj konstaterer Fødevarestyrelsen (Fvst) listeria i en lammerullepølse. Jørn A skal trække sine produkter tilbage.

• 27. maj vurderer Fvst, at tilbagetrækningen er udført effektivt.

• 26. juni informerer Statens Serum Institut (SSI) om, at et listeria-udbrud er under opsejling. Smittekilden er ukendt. Fvst starter en efterforskning af udbruddet.

• Fødevareprøver undersøges med samme metode som prøver fra patienter for at finde ud af, om det er samme type listeria.

• 16. juli konstaterer SSI, at en prøve fra lammerullepølsen den 6. maj er magen til prøverne fra patienterne.

• 17. juli behandles listeriaudbruddet efter proceduren for fødevarebårne udbrud.

• 8. august tager Fvst nye prøver fra Jørn A.

• 11. august bliver det slået fast, at hovedsmittekilden stammer fra Jørn A. Virksomheden bliver lukket, og produkterne kaldt tilbage.

• 12. august sender Fvst og SSI en pressemeddelelse ud om udbruddet.

• 17. august redegør Fvst for listeriaudbruddet, og fødevareministeren påtaler alvorlige fejl i håndteringen.

KILDE: RITZAU PÅ BAGGRUND AF FØDEVARESTYRELSEN, FØDEVAREMINISTERIET OG STATENS SERUM INSTITUT.

Fødevarestyrelsens redegørelse:  
WWW.FVM.DK/NYHEDER − MINISTER OM LISTERIAFORLØB