Alle kommuner får anbefalinger mod underernæring

Hvad er værdighed i forhold til mad og ernæring? Forum for Underernæring mener, at det er værdigt at få nok at spise. 

Sådan starter det brev, der netop er gået ud til alle kommuners social-, sundheds- og ældreudvalgsformænd. De over 100 politikere får en henvendelse, der har følgeskab af de seks råd Forum for Underernæring anbefaler danske politikere.

Hent de seks anbefalinger her.

Solidt vidensgrundlag til lokalpolitikere

Derudover får politikerne mulighed for at få en solid viden i en 20 sider lang publikation fyldt med viden og baggrundsmateriale om netop underernæring. Målet er, at kommunerne indarbejder Forums anbefalinger i de værdighedspolitikker, de skal have på plads senest 1. juli 2016.

Hent vidensgrundlag her.

Forum For Underernæring

Forum arbejder politisk for en forankring af en styrket, blivende, tværgående og faglig indsats til forebyggelse af underernæring i Danmark.

Der skal findes varige løsninger på den udbredte underernæring blandt ældre og patienter i Danmark.

Derfor skal Forum:

 • Styrke den offentlige debat om underernæring mellem patienter, ældre, fagfolk, politikere, og andre udsatte grupper.
 • Sørge for, at der tages politisk aktion på at reducere antallet af underernærede danskere og antallet af danskere, som er i risiko for at blive underernærede.
 • Facilitere, at aktørerne i forummet indgår i konkrete tværgående indsatser.

Udover Kost & Ernæringsforbundet er 15 organisationer med i Forum for Underernæring. De er:

 • Arla Foods
 • Danish Crown-DC Ingredients
 • Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Danske Fysioterapeuter
 • Danske Tandplejere
 • Ergoterapeutforeningen
 • FMF
 • FOA
 • Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Københavns Madhus
 • Landbrug & Fødevarer
 • Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
 • Ældre Sagen

Derudover har myndighedsrepræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Madkulturen og DTU deltaget i Forum som observatører og har ydet faglig bistand. De fire er ikke medafsendere på anbefalingerne.