Alliancen mod social ulighed i sundhed

Mette Theil, FaKDs formand, deltog tirsdag d. 11/8 i kick-off møde i Alliancen mod social ulighed i sundhed, hos Kræftens Bekæmpelse. Sundhedsminister Magnus Heunicke åbnede dagens program med inspirationsoplæg.

Det er formålet med alliancen at deltagerne lader sig inspirere af hinandens projekter og idéer, hvor dagen ligeledes bød på forskellige oplæg, fælles dialog og workshops om social ulighed i sundhed.
Alliancen består af 35 organisationer, som aktivt arbejder for at mindske den sociale ulighed i sundhed.

Men vi møder udfordringerne:

  • Ulige adgang til diæt- og ernæringsbehandling hos en klinisk diætist
  • Store geografiske forskelle på tilgængelighed til diætister på det kommunale område, og alt for få i psykiatrien og i somatikken.
  • Henvisningsmulighederne til kliniske diætister skaber stor ulighed i sundhed, både ift. de forskellige tilbud, som findes i sektorerne, men uligheden sammenlignet med andre autoriserede sundhedsprofessionsgrupper er også stor. Fx kan der henvises til vederlagsfri kommunal genoptræning ved ergoterapeut og fysioterapi, jf. SUL § 140, § 140a og SEL § 86, samt henvises til fysioterapeut jf. SUL § 67.

Og det styrker ikke den lige adgang til sundhed for alle!

Mette Theil deltog i sessioner med bl.a. Jordemoderforeningen, Lægeforeningen, FOA og Ældre Sagen, Dansk Handicaporganisation m.fl og ser frem til at positivt samarbejde, hvor kliniske diætister kan bidrage til at mindske den social ulighed i sundhed.

”Derudover håber vi det kan styrke tilgangen til os, og styrke det tværprofessionelle samarbejde på tværs af sektorer. Vi skal dog huske, at sundhed ikke kun er at finde i sundhedsvæsenet, men i mange andre sammenhænge og mellem mange flere aktører og virksomheder end os her i Alliancen“ Mette Theil, formand for FaKD