Anbefalingerne for den danske institutionskost er revideret

Anbefalingerne gælder alle

Anbefalingerne bruges ved planlægning og næringsberegning af mad og måltider til raske og syge og til alle målgrupper fra børn og unge til voksne og gamle.

Baggrund for anbefalingerne

Anbefalingerne er opdateret i forhold til de nye nordiske næringsstofanbefalinger, der kom i 2012. De ti kostråd. Og data fra de seneste undersøgelser af Danskernes kostvaner. Hovedprincipperne i kostformerne er ikke væsentligt ændret, skriver Fødevareinstituttet, men der er skåret i antallet af diæter. Kost & Ernæringsforbundet har bidraget til et afsnit om dysfagi.

Den Nationale Kosthåndbog

Anbefalingerne omsættes til praksis, det vil sige til konkrete dagskostforslag og anvisninger, i Den Nationale Kosthåndbog. Kosthåndbogen udkommer i en revideret udgave i 2016, og den vil fortsat alene udgives i en internetbaseret version.

Kost & Ernæringsforbundet er tovholder på revisionen og udgiver kosthåndbogen sammen med Sundhedssstyrelsen og Fødevarestyrelsen. DTU Fødevareinstituttet er faglige redaktør på bogen.

Kilde