Anmeldelse af valgt/genvalgt AMIR

Som ny - eller genvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal du huske hurtigst muligt at anmelde valget til Kost & Ernæringsforbundet.

Det gør du ved at udfylde anmeldelsesblanketten og indsende den til Kost & Ernæringsforbundet, som efterfølgende meddeler arbejdsgiveren resultatet af valget.

Anmeldelse til Kost & Ernæringsforbundet skal kun ske i de tilfælde, hvor den valgte arbejdsmiljørepræsentant er medlem af Kost & Ernæringsforbundet.

Er den valgte arbejdsmiljørepræsentant for køkkenet medlem i en anden faglig organisation – fx FOA – skal valget anmeldes til pågældendes organisation.

Når vi har modtaget anmeldelsesblanketten, bliver du samtidig registreret som arbejdsmiljørepræsentant i Kost & Ernæringsforbundet.

Beskyttelse

Som arbejdsmiljørepræsentant er du først omfattet beskyttelse, i det øjeblik arbejdsgiveren har fået meddelelsen fra Kost & Ernæringsforbundet om dit valg til arbejdsmiljørepræsentant.

Beskyttelsesreglerne er de samme, som gælder for tillidsrepræsentanten.

Suppleant

Bemærk at der ikke kan vælges suppleant for arbejdsmiljørepræsentanten.