Ansatte i regionerne vender tilbage til normale vagtplaner

Parterne er blevet enige om, at man i forhold til planlægning af tilstedeværelse af medarbejdere kan vende tilbage til almindelige planlægningsperioder og fremmødeplaner, og at dette selvfølgelig fortsat skal ske efter gældende overenskomster og aftaler.

Det betyder også, at fælleserklæringen mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner af 17. marts 2020 er trådt ud af kraft.

Den nye tilkendegivelse afspejler den aktuelle situation, hvor Danmark har fået stabiliseret omfanget af indlagte med Corona, og hvor sundhedsvæsenet er ved at vende tilbage til normal aktivitet.

Dog er parterne er enige om, at skulle der opstår en situation, hvor behandling af smittede med Corona udvikler sig hurtigere end det er muligt at tage højde for i planlægningen, så er de begge klar til igen at se på grundlaget for de ansattes arbejdssituation.

Link til fælleserklæringen.