Involvering i mad og måltider øger livskvaliteten hos ældre i egen bolig

Ved at inddrage mad og måltider i en rehabiliterende indsats, kan hjemmeboende ældre, der modtager madservice, få bedre livskvalitet. Det viser et interventionsprojekt i Odense Kommune, hvor diætister har udviklet og arbejdet med et nyt dialogværktøj i forbindelse med projekt Appetit på måltidet. Værktøjet er lavet, så det kan bruges af kommuner til at finde og hjælpe borgere, der har glæde af at bruge mad og måltider i forbindelse med rehabilitering.

Det er første gang, at der i Danmark er blevet udviklet et rehabiliteringsværktøj, der primært tager udgangspunkt i aktiviteter omkring mad og måltider.

I udviklingen af dialogværktøjet er effekten af den rehabilitering indsats samtidig blevet undersøgt og dokumenteret. Resultatet viser, at den selvvurderede livskvalitet øges signifikant, når de hjemmeboende ældre involveres i indsatser og aktiviteter omkring maden og deres måltider.

Værtskab er vigtigt

Materialet er udviklet til kommuner, så de kan identificere, hvilke mad- og måltidsaktiviteter borgerne gerne vil kunne varetage selv. I Odense har brugen af værktøjet bl.a. vist, at mange ønsker at invitere gæster til middag, så måltidet igen kan blive en social aktivitet.

”Projektet har gjort os klogere på de borgere, der modtager madservice. Vi er for eksempel blevet opmærksomme på, at mange gerne vil kunne invitere gæster til mad. Vi vil derfor arbejde videre med at udbrede kendskabet til den gæstemad, de kan købe,” forklarer Gitte Breum, Chef for Mad og Måltider i Odense Kommune.

”For flere vil det være en måde at kunne bevare rollen og identiteten som vært. Med dialogværktøjet i hånden vil andre kommuner på samme måde kunne blive klogere på borgerne og derigennem hjælpe dem med indsatser, der kan øge deres livskvalitet,” siger Gitte Breum.

Resultatet er et stærkt samarbejde

Udvikling og afprøvning af dialogværktøjet er sket i samarbejde mellem Odense Kommune og Måltidspartnerskabet. Fagligt Selskab af Kliniske Diætister har haft projektledelsen og koordineret samarbejdet mellem Odense Kommune, Kost og Ernæringsforbundet, Københavns Professionshøjskole, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Materialet er frit tilgængeligt på maaltidspartnerskabet.dk/publikationer eller under Vigtige Links.

Husk, at du kan tilmelde dig forbundets temamøder om Mad, måltider og rehablitering, hvor du kan få meget mere af vide om Appetit på måltidet. Du finder temamøderne her.