Arbejdet bag det politiske scenetæppe

  • Det er vigtigt, at få de større aktører til at tage imod vores budskaber om hvad vores profession kan gøre og hvorfor ernæring er vigtig for sundheden.

Af Ghita Parry, Formand for Kost og Ernæringsforbundet

En del af arbejdet som formand i Kost og Ernæringsforbundet, handler om at drage rundt i landet og mødes med vores mange medlemmer, mødes med politikere og være i dialog med samarbejdspartnere. Og hver gang jeg får chancen, fortæller jeg om, hvordan vi som profession er mestre i mad og sundhed. Jeg fortæller, at vi er professionelle omsorgsgivere og ernæringseksperter. At vi er en profession, der hviler på fire grundlæggende søjler. Vi kan lede strategisk, vi kan sundhedsfremme og forebygge, vi kan behandle og vejlede og vi kan sikre professionel forplejning.

Og det er ikke bare tommer floskler. Jeg fortæller det højt og lavt, fordi jeg ved, at vi er helt nødvendige for at sikre sundheden for borgere og patienter. Desværre er kost og ernæring i dag en overset faktor, som tit bliver glemt eller negligeret. Det bliver tydeligt illustreret af vores undersøgelse af danske kræftpatienter. I afdækningen af problemerne må vi konstatere, at mellem 20 og 30 % af patienterne rent faktisk dør af underernæring.

Vores undersøgelser viser altså klart, at ernæring ikke bliver taget seriøst nok. Derfor skal den ligestilles med den medicinske behandling. Og det er en vigtig pointe, når det kommer til ernæring. For ernæring bør egentlig i alle henseender betragtes som ligeværdig med alle andre sundhedsfremmende områder. I eksemplet med kræftpatienterne, var vi fremme i Politiken, i Søndagsavisen og i Ekstra Bladet. Vi har bestemt fået vores budskab igennem til politikere og borgere. Men ofte foregår arbejdet ikke kun på forsiden af de landsdækkende aviser, når den livsnødvendige ernæring skal i centrum. Det foregår lige så meget på de indre linjer, når jeg mødes med politikere, og når jeg taler med vores samarbejdspartnere.

En del af frugten af dette arbejde så jeg bl.a. i sidste uge. Her drog jeg i et par dage til Folkemødet på Bornholm, hvor jeg bl.a. var med i en sundhedspolitisk debat, som vi havde arrangeret med 14 andre sundhedsorganisationer. Vi havde inviteret 8 centrale sundhedspolitikere, heriblandt sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag. I debattens første runde var sygeplejerskernes formand Grete Christensen på scenen sammen med Ældresagen og Benedikte Kiær fra de konservative. En del af debatten handlede om, hvordan vi kan forebygge bedre i sundhedsvæsenet. Her valgte sygeplejerskernes formand i flere omgange at bruge ernæring som et centralt eksempel på, hvor man skal sætte bedre ind.

Det er vigtigt for et mindre forbund som vores at få de større aktører til at bære vores budskaber. Så når du hører en sygeplejerske eller en ergoterapeut tale om ernæring, eller måske en fødevare- eller sundhedsminister, så kan du godt regne med, at Kost og Ernæringsforbundet har haft en finger med i spillet.

Det er vigtigt at få de større aktører til at tage imod vores budskaber om, hvad vores profession kan gøre, og hvorfor ernæring er vigtig for sundheden. Men det er lige så vigtigt, at vi er alle er med til at fortælle om de mange kompetencer som professionen rummer. Derfor skal vi løfte i flok. Ude på arbejdspladsen - og i jeres hverdag - taler I hver dag med arbejdsgivere, borgere, patienter og lokale politikere. Og sammen kan vi flytte os langt og skabe muligheder for at få ernæringen bragt ind på den helt centrale scene. Skal vi ikke sammen løfte den opgave?