Arbejdsbeklædning

Har du styr på reglerne?

Din fagforening har i de offentlige overenskomster skaffet dig meget gennem tiden. Fra den 6. ferieuge til arbejdsmarkedspension. En af de vigtige, men til tider oversete elementer i din overenskomst, er arbejdsbeklædning.

Hvis du er ansat i en kommune eller region

Som ansat i en kommune eller region i et job på Kost og Ernæringsforbundets overenskomst er der to overordnede muligheder i overenskomsten; fri tjenestedragt og vask heraf eller godtgørelse for manglende tjenestedragt.

Fri tjenestedragt og vask heraf betyder, at din arbejdsgiver betaler din tjenestedragt og vasken.

Hvis du ikke har fri tjenestedragt og vask heraf, så skal du have en godtgørelse i form af et månedligt tillæg.
Godtgørelsen kan finde steder på tre måder:

  1. Du sørger selv for indkøb af tjenestedragt og vask heraf hver eneste gang.
  2. Du køber og betaler selv tjenestedragten, men har mulighed for at få dragten vasket.
  3. Du får tjenestedragten betalt, men skal selv vaske den.

Taksten for godtgørelse varierer mellem den kommunale og den regionale overenskomst.

Hvis du er ansat i en kommune, så læs mere om taksten her.

Hvis du er ansat i en region, så læs mere om taksten her.

Størrelsen på godtgørelsen er den samme, lige meget om du er ansat på fuld tid eller deltid.

Hvis du er i tvivl om du har ret til fri tjenestedragt og vask heraf eller en godtgørelse for manglende fri tjenestedragt, så ring til Kost og Ernæringsforbundets Forhandlingsafdeling på 3163 6600.

Hvis du er ansat i staten

Hvis du er ansat, og arbejder i køkkenfunktion, i staten er reglerne ganske simple; Du skal have fri tjenestedragt og vask heraf. Læs mere her.

Hvis du ikke har dette, så ring til Kost og Ernæringsforbundets Forhandlingsafdeling på 3163 6600.

Hvis du er ansat i Det Danske Madhus

Så har du ret til fri tjenestedragt og vask heraf leveret af arbejdsgiver. Læs mere her.

Hvis du er ansat i anden privat virksomhed

Så kommer det an på din overenskomst eller ansættelsesbrev.