Arbejdsgivere: Tillykke med forhandlingsfællesskabet

  • Michael Ziegler (KL) udlægger kommunernes syn på overenskomstforhandlingerne. Anders Kühnau (Danske Regioner) og formanden for KTO, Anders Bondo Christensen, ser til.

De var på mange måder trådt ind i løvens hule, arbejdsgiverne. Repræsentanten for kommunerne, Michael Ziegler, og hans kollega fra Danske Regioner, Anders Kühnau, dukkede dog ikke nakkerne af den grund. Selvom de begge havde travlt med at overbevise salen om, at de ikke rigtig var gået i gang med at overveje, hvordan de ser på overenskomstforhandlingerne, var meldingerne ikke til at tage fejl af.

- Tillykke med jeres nye fællesskab. Jeg er glad for vi mødes i fredstid, om man så må sige, indledte Ziegler med et skævt smil og fortsatte:

- OK13 var en hård omgang og jeg håber, at vi kan se fremad. Vi har en god tradition for dialog og den ser vi gerne række ud over forhandlingsbordet.

Mere tillid, færre regler

Dermed følger Ziegler op på den meget omdiskuterede leder fra Danske Kommuner. Her slår kommunerne til lyd for moderne arbejdspladser, der er baseret på dialog, inddragelse og gensidig tillid – og knap så mange regler. For det er ikke moderne, mener Ziegler.

- Vi skal gå fra et klassisk system til et dialogbaseret system. Vi skal gå fra rettigheder til dialog. Vi har været under indtryk af krisen de sidste par overenskomster. Vi har skullet effektivisere og omstille. Vi kan ikke vende tilbage, for krisen har sat spot på, hvor sårbare vi kan være. Vi skal skabe nye løsninger – vi skal gentænke vores velfærdssamfund for at kunne bevare, fastslår han.

Konkret peger Ziegler på tre temaer, som kommunerne går til overenskomstforhandling med: Arbejdstidsreglerne er for stive og ufleksible, MED- og TR-systemet skal forenkles og afbureaukratiseres og endelig skal de 100 overenskomster på det offentlige område sammenlægges og gøres enklere.

Fra tidsstyring til opgavestyring

Anders Kühnau fra Danske Regioner erklærer sig enig med Michael Ziegler i ønsket om enklere overenskomster. For regionerne er det vigtigt, at medarbejderne kan arbejde på tværs og følge en opgave helt til dørs. Derfor har regionerne også øjet rettet mod reglerne om arbejdstid.

- Vi ønsker et sundhedsvæsen, der indretter sig efter patienten og ikke omvendt. Det kræver medarbejdere, der arbejder opgavestyret og ikke tidsstyret. Vi satser på sammenhængende patientforløb. Det er en udvikling, der giver bedre effekt – både for patienten, men også for medarbejdernes faglighed, erklærer Kühnau.

Arbejdsgiverne inviterer nu det nye forhandlingsfællesskab til uformelle drøftelser. De egentlige forhandlinger går i gang i slutningen af året.