Arbejdsmiljørådgivere

Kommuner og regioner kan dog også selv have en arbejdsmiljøtjeneste, der kan yde konsulentbistand til institutioner og afdelinger. Arbejdstilsynet kan stille krav om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, hvis de giver et rådgivningspåbud.

En liste over de godkendte og autoriserede arbejdsmiljørådgivere kan finde her.