Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle

Cirka 130 af Kost & Ernæringsforbundets medlemmer er valgt som arbejdsmiljørepræsentanter. Deres opgave er blandt andet:

  • At være med til at kontrollere arbejdsmiljøet i hverdagen.
  • Udarbejde arbejdspladsvurdering (APV)
  • Deltage i beslutningerne, når ændringer på arbejdspladsen kan få indflydelse på arbejdsmiljøet.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

De ansatte har pligt og ret til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

For medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet er valget først gyldigt, når forbundet har godkendt valget og meddelt det til arbejdsgiveren. Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal du derfor hurtigst muligt anmelde valget til Kost & Ernæringsforbundet.

En arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet efter reglerne for tillidsrepræsentanter.

Kursus for arbejdsmiljørepræsentanter

Er du nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant, eller har du fungeret som arbejdsmiljørepræsentant i én eller flere valgperioder, har du mulighed for at deltage i Kost & Ernæringsforbundets kurser for arbejdsmiljørepræsentanter.
Kurset udbydes en gang om året og sætter fokus på arbejdsmiljøarbejdet.

Find din kollega

I Kost & Ernærings­forbundets medlemssystem er der i dag en række muligheder for selv­betjening, der specielt henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter.

AMIR abc og vejledninger

I AMIR-abc finder du information, der støtter dig i dit arbejdsmiljøarbejde.

I vejledninger er der henvisning til arbejdsmiljøregler og -materialer, der supplerer og udbygger din viden om arbejdsmiljø.