Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Arbejdspladsen løb fra en mundtlig aftale

  • Jeanette Ulnitz  [ TEKST ] Scanpix  [ MODELFOTO ]
    Jeanette Ulnitz [ TEKST ] Scanpix [ MODELFOTO ]

Klinisk diætist Lene Hansen var glad for den kommunale projektstilling, hun havde været ansat i i et års tid, da hun gik på barsel. Som vægtkonsulent og diætvejleder for kronisk syge borgere var hun fra marts 2014 tilknyttet Afdelingen for Familie og Sundhed. I Sundhedscentret støttede hun blandt andet overvægtige borgere i at tabe sig.

I marts 2015 gik Lene Hansen på barsel, og en vikar overtog hendes projektstilling.

Da Lene Hansens kontrakt udløb, var der stadig ni måneder tilbage af barselsorloven. Men Lene Hansens chef havde lovet hende ansættelse i en ny projektstilling i Sundhedscentret. Aftalen var, at den stod klar til maj, når hendes barselsperiode var forbi. 

− Jeg kunne lide mit arbejde, havde gode resultater og arbejdede problemfrit sammen med borgerne, ledere og kolleger. Så jeg troede, at jeg havde et job at komme tilbage til, siger Lene Hansen. 

Men to måneder inde i orloven fratrådte chefen pludselig. Nogle måneder senere slog kommunen en stilling op efter en klinisk diætist. Det gjorde Lene Hansen urolig, så hun ringede til den nye chef, der forsikrede hende om, at det handlede om en anden stilling. Det fremgår desuden af samtalen, at den nye chef er bekendt med aftalen om den lovede projektstilling.

Måtte søge sin egen stilling

Et par uger senere ringede den nye chef til Lene Hansen. Denne gang var beskeden, at hun havde besluttet at slå den nye projektstilling op, altså den stilling, som Lene Hansen var blevet lovet. Lene Hansen var chokeret og indvendte, at hun var blevet lovet stillingen. Svaret var, at der intet forelå på skrift.

Chefen opfordrede hende dog til at søge stillingen og kaldte hende for ‘den oplagte kandidat’, så Lene Hansen tilbød at starte tidligere end aftalt og sendte en ansøgning. Hun blev indkaldt til samtale, men det gjorde vedkommende, der tidligere havde vikarieret for Lene Hansen også, samt to andre ansøgere:

− Jeg syntes, at samtalen gik godt, men jeg undrede mig over, at forløbet var så kaotisk. Dagen før jobsamtalen, fik jeg tilsendt en case, som jeg med et spædbarn på armen skulle forberede − og om aftenen blev jeg ringet op og spurgt, om jeg kunne møde tidligere end aftalt. Det betød, at min mand med meget kort varsel skulle tage fri, fortæller Lene Hansen.

I strid med Ligebehandlingsloven

Få dage senere fik Lene Hansen besked om, at ‘vikaren’ havde fået jobbet.

− Jeg var målløs og forundret over den behandling, jeg havde fået, så jeg kontaktede Kost & Ernæringsforbundet for at finde ud af, om den mundtlige aftale var bindende.

Ifølge forbundets jurist er en mundtlig aftale altid bindende, men da den er svær at bevise, kan den ofte ikke gøres gældende. Forbundet og Lene Hansen kontaktede den tidligere chef for at få bekræftet, at Lene Hansen var blevet lovet stillingen. Men chefen ville ikke udtale sig om den mundtlige aftale, formentlig på grund af klausuler i jobbet.

Men uanset aftalen burde Lene Hansen være blevet tilbudt stillingen. Der er tale om en overtrædelse af Ligebehandlingsloven, hvis en tidsbegrænset ansat, der er gravid eller på barsel, ikke tilbydes en ledig stilling, der matcher hendes kompetencer. 

Glad for at have fagforeningen i ryggen

Lene Hansen havde ikke lyst til at være en del af forhandlingerne med sin tidligere arbejdsplads, så forbundets jurist tog over. Hun gjorde det på et dialogmøde med arbejdspladsen klart, at der var handlet i strid med Ligebehandlingsloven, og fremlagde et godtgørelseskrav på 25.000 kroner.

Ved udsigten til, at sagen ellers ville gå til Ligebehandlingsnævnet, accepterede arbejdspladsen kravet. Selv om det ikke blev til meget i kroner og ører, ser Lene Hansen udfaldet som en oprejsning og et bevis på, at hun var blevet behandlet uretfærdigt:

− For dælen, hvor har jeg været glad for at have en fagforening i ryggen. Det var en kæmpe hjælp, at juristen tog over, holdt møder, ridsede fakta op og stod fast, da min gamle arbejdsplads blev ved med at nægte at have gjort noget forkert. Men det har været hårde lærepenge, og jeg er færdig med at stole på mundtlige aftaler.

Lene Hansens navn er opdigtet, men hendes rigtige identitet er redaktionen bekendt.

 

Sagen kort:

•  Lene Hansen går på barsel fra en projektstilling, der udløber under orloven.
•  Efter aftale med sin chef skal hun fortsætte i en tilsvarende projektstilling efter barsel. 
•  I barselsperioden slås projektstillingen op. Lene Hansen opfordres til at søge, men forbigås til jobbet. Det er i strid med Ligebehandlingsloven.
•  Forbundet forhandler en godtgørelse hjem. 

 

GUIDE

til ligebehandling

 

Ligebehandling betyder, at alle skal behandles lige − uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder, seksuel orientering mv.

Opsagt under barsel

Graviditet og barselsorlov knytter sig til køn. Derfor er ansatte, der er gravide eller på barsel, særligt beskyttet af ligebehandlingsloven.

Det er ulovligt at opsige en medarbejder på grund af graviditet og barsel − og arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at opsigelsen ikke skyldes graviditet eller barsel.

Det kan være svært for arbejdsgiveren, og forbundet har derfor ofte sager, der resulterer i godtgørelse til de medlemmer, der er opsagt under graviditet eller barsel.

I disse sager er retspraksis en godtgørelse på 9 måneders løn ud over løn i opsigelsesperioden og andre fratrædelsesvilkår.

Manglende tilbud

I Lene Hansens tilfælde (se artiklen side 14) er der ikke tale om en opsigelse, men om et manglende tilbud om en stilling. Ifølge Højesteret kan de to ting ikke sidestilles, og retten har i en tidligere sag slået fast, at godtgørelsen i en situation som denne er 25.000 kr.

Info:

Lov om ligebehandling
www.retsinformation.dk − Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder Se kapitel 3

Kontakt:

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med graviditet og barsel, så kontakt forbundet.
post@kost.dk
31 63 66 00