Arbejdsskader

Får du en skade på af dit arbejde, er det vigtigt at tage stilling til, om skaden skal anmeldes.

Tag din arbejdsmiljørepræsentant eller dit forbund med på råd, hvis du er i tvivl.

Anmeldelse af arbejdsulykker

Kommer du ud for en arbejdsulykke, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde skaden til virksomhedens lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis den får følger for dig, og til Arbejdstilsynet, hvis du har mere end 1 dags fravær, senest 9 dage efter ulykken.

Anmeldelsen skal som hovedregel ske digitalt gennem det elektroniske anmeldelsessystem EASY.

Søg læge så hurtig som muligt. Enten på en skadestue eller anden læge. Det er afgørende, at du straks eller så hurtig som muligt, får konstateret, om skaden har fået følger.

Det er også vigtigt at du får lægedokumentation på skadesfølgerne, fx en skadestuerapport.

Dokumentationen kan du få brug for senere, hvis der skal køres en arbejdsskadesag. Det er særlig vigtigt ved arbejdsulykker uden vidner.

Anmeldelse af erhvervssygdom - arbejdsbetinget lidelse

Har du mistanke om, at du har en erhvervssygdom eller en arbejdsbetinget lidelse, kontakt din læge.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde en lidelse eller sygdom, hvis de formoder den er arbejdsbetinget eller skyldes en erhvervssygdom.

Andre kan også anmelde

Du kan selv anmelde en arbejdsskade, hvis din arbejdsgiver eller læge ikke gør det. Du kan anmelde en arbejdsulykke i det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk. Læs mere her

Du kan anmelde erhvervssygdom på blanket til borgeren. Find den her

Hjælp til anmeldelse og sagen

Kost og Ernæringsforbundet kan også hjælpe dig med at anmelde en arbejdsskade.

Du kan aftale med Kost og Ernæringsforbundet, at vi får fuldmagt til at følge din sag, vejlede dig om hvordan du besvarer og udfylder skemaer, om dine erstatningsmuligheder m.v.

Vi kan også hjælpe dig med at anke en afgørelse i din sag.