Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Arbejdsskadesagen, der blev væk

  • Marie Preisler [ t e k s t ] │ Sif Meincke [ f o t o ]

En fredag for fire år siden blev skæbnesvanger for Winnie Fejerskov Jørgensen, der dengang var ernæringsassistent på et plejecenter i Nordsjælland. Det var sidste arbejdsdag inden ferien, og Winnie Fejerskov var på vej ud med skrald, da arbejdsulykken sker:

− Jeg skulle igennem plejecenterets pakkeafdeling, hvor der stod nogle papkasser, som jeg var nødt til at skræve over. Jeg gled, faldt og slog nakken, skulderen og hele venstre side, men bed smerterne i mig og gjorde arbejdsdagen færdig. Så gik jeg på ferie uden at kontakte lægen. Det har jeg fortrudt mange gange siden.

Dagen efter skulle hun i sommerhus med sine tvillinger og sine forældre. Hun havde stadig voldsom hovedpine og mange smerter, og det var et held, at forældrene var med på ferien:

− Jeg kunne næsten ikke se, røre mig og slet ikke passe mine små børn, så det måtte mine forældre gøre. Min far kørte mig til det lokale sygehus, hvor vagtlægen konstaterede, at jeg havde fået et kraftigt slag. Han gav mig smertestillende medicin og anbefalede mig at tage til egen læge, hvis smerterne fortsatte.

Papirerne var væk

Smerterne blev ved også efter ferien. Hun udfyldte derfor en skadesanmeldelse og afleverede den til en sekretær på arbejdspladsen. Hun meldte sig ikke syg og gik ikke til egen læge, men kontaktede i stedet sin fysioterapeut.

− Jeg gik i forvejen hos en fysioterapeut, så derfor gik jeg ikke til lægen og meldte mig ikke syg, og takkede også nej, da arbejdsgiverens forsikringsselskab tilbød mig fysioterapi.

I perioder var smerterne så slemme, at hun måtte tape skulderen ind for at holde ud at gå på arbejde, og knap fire år efter faldet kontaktede Winnie Fejerskov sin egen læge for at søge Arbejdsskadestyrelsen om arbejdsskadeerstatning for de mén, skaden har påført hende. Til hendes store overraskelse lød svaret, at der slet ikke fandtes nogen sag. Arbejdsskaden var aldrig anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, og arbejdsgiverens forsikringsselskab havde tilsyneladende heller ikke papirer på sagen. Winnie Fejerskovs praktiserende læge havde heller ikke noget i journalen om skaden, fordi hun aldrig gik til egen læge.

− Det stillede mig langt dårligere, for det betød, at jeg skulle anmelde ulykken forfra og som privatperson. Det var samtidig ubehageligt, at alle benægtede, at det var sket, så der pludselig kun var min påstand om, at det var sket. Det var psykisk meget hårdt, siger hun.

Sagen dukker op

Winnie Fejerskov undrede sig desuden, for arbejdsgiverens forsikringsselskab havde jo efter skaden tilbudt hende fysioterapi, så de måtte have modtaget skadesanmeldelsen fra hendes arbejdsgiver, og en dag skrev forsikringsselskabet, at de havde fundet den. Så der var en sag. Winnie Fejerskov fik også sine forældre til at skrive en erklæring om, at hun efter faldet var så dårlig, at hun måtte til vagtlægen. Men Arbejdsskadestyrelsen afviste at behandle sagen på grund af manglende beviser. Det fik Winnie Fejerskov til at kontakte Kost & Ernæringsforbundet og bede om hjælp:

− Jeg var grædefærdig og kunne slet ikke leve med det afslag. Det var meget vigtigt for mig at få anerkendt, at det her faktisk var overgået mig. Så det var fantastisk at få hjælp fra forbundet.

Erstatning til sidst

Et gennembrud opstod, da det viste sig, at der også lå en journal på Winnie Fejerskov på det sygehus, hvor hun søgte lægehjælp efter faldet. Sygehuset havde ikke sendt en kopi af journalen til hendes egen læge, men den fandtes. I lyset af de nye oplysninger behandlede Arbejdsskadestyrelsen på ny sagen og fandt denne gang, at der var tale om en arbejdsskade, som gav Winnie Fejerskov en méngrad på fem procent, og det udløste en erstatning.

Det resultat er Winnie Fejerskov Jørgensen meget lettet over:

− Med den afgørelse er jeg bedre stillet. Men det vigtigste er ikke pengene, men at få dokumenteret, at jeg fik en skade på mit arbejde.

Belært af sagen lyder hendes råd: sygemeld dig, gå til egen læge, og få det noteret i journalen, hvis der opstår skader, som kan være arbejdsrelaterede.

Det er samtidig en god ide at sikre sig, at arbejdsgiveren melder en mulig arbejdsskade til både forsikringsselskab og Arbejdsskadestyrelsen.

− Hvis jeg havde sygemeldt mig, var min méngrad formentlig blevet vurderet højere, siger hun. Efter det her sørger jeg for at få nøje dokumentation, hver gang jeg kontakter lægen eller andre sundhedsfaglige instanser.

SAGEN KORT

• Winnie Fejerskov falder og slår sig, mens hun er på arbejde
• Hun afleverer en arbejdsskadeanmeldelse på arbejdspladsen og fortsætter sit arbejde
• Fire år og mange smerter senere søger hun arbejdsskadeerstatning, men sagen er tilsyneladende ikke anmeldt til arbejdsskadestyrelsen
• Arbejdspladsens forsikringsselskab finder sagen
• Sammen med en journal fra sygehuset, hvor hun fik hjælp ved faldet, får det Arbejdsskadestyrelsen til at anerkende skaden som en arbejdsskade

 

GUIDE

TIL ANMELDELSE AF ARBEJDSSKADER

Som lønmodtager er du som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadeloven. For at finde ud af, om din skade er dækket af loven, skal skaden anmeldes til arbejdsgivers forsikring (ulykkes-) og til Arbejdsskadestyrelsen.

Anmeldelse af arbejdsskaden

• Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant, der kan hjælpe med at anmelde og dokumentere, at der er sket en arbejdsskade.
• Kontakt Kost & Ernæringsforbundet, hvis du ikke er sikker på, om din arbejdsplads eller din læge har anmeldt din skade som en arbejdsskade. Forbundet vil da hjælpe dig med at anmelde skaden.

Ulykkesforsikring

Du skal være opmærksom på, om du selv har en ulykkesforsikring, som du også skal anmelde skaden til.

Info:

Læs mere om arbejdsskadeloven, og hvornår du er omfattet af loven

www.ask.dk − søg: ‘arbejdsskadelov’

Kontakt:

Kost & Ernæringsforbundet
Holger Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent
31 63 66 71
post@kost.dk

 

Genåbning af arbejdsskadesager

Arbejdsskadestyrelsen genoptager netop nu arbejdsskadesager, hvor der er mistanke om fejl i sager om tab af erhvervsevne.

Styrelsen genoptager selv skader, hvor de mener, der er sket fejl. Hvis du mener, der er fejl i din sag, og du ikke bliver kontaktet, kan du få hjælp til at få sagen genoptaget hos forbundets arbejdsmiljøkonsulent eller selv kontakte Arbejdsskadestyrelsen.

Forudsætningen for at få en sag genoptaget er, at:

• din sag er anerkendt som en arbejdsskade.
Du kan altid anmode om genoptagelse af sagen, hvis:
• du mener, der er sket en fejl, eller
• du har nye oplysninger i sagen, og at oplysningerne kan dokumenteres.

Læs mere

www.ask.dk − søg: genoptagelse af arbejdsskadesager
www.kost.dk/genoptagelse-af-sager-om-erhvervsskadetab