Arbejdstid og feriepenge

Der er forskellige regler på området, alt efter om du er ansat i staten, i en kommune, en region eller er privatansat.

Staten

Som deltidsansat optjener du ret til ferie med løn som alle andre, hvilket vil sige 25 feriedage og fem særlige feriedage per år. Størrelsen af din løn under ferien hænger dog sammen med din beskæftigelsesgrad i løbet af optjeningsåret. Det vil sige, at du får udbetalt løn under ferie svarende til hvor mange timer om ugen du er ansat. Hvis du var på fuld tid i optjeningsåret, vil du få udbetalt løn svarende til fuldtidsansættelse under ferie i det følgende ferieår, selvom du er på deltid, når ferien holdes. Hvis du omvendt går fra deltid til fuld tid, vil du få udbetalt deltidsløn under ferien.

Regionalt- og kommunalt ansatte

Hvis du er ansat i en region eller i en kommune er det sådan, at ferien optjenes og afvikles i forhold til din aktuelle beskæftigelsesgrad. Det vil sige, at du får udbetalt løn under ferie svarende til  den beskæftigelse, du har, når ferien afvikles.Hvis du derfor har været fuldtidsansat i optjeningsåret; men er deltidsansat i ferieåret, vil du få udbetalt løn svarende til deltidsansættelse unde rferie, selvom du i optjeningsåret har optjent ferie som fuldtidsansat. Hvis du omvendt går fra deltidsansættelse til fuldtidsansættelse, vil du få udbetalt løn under ferien som fuldtidsansat, når ferien holdes, mens du er fuldtidsansat.

Øvrige ansatte

Den løn, du har ret til under ferien, er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som du ikke råder over under ferien.

Hvis din gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger med mere end 20 procent i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang, bliver din løn under ferien reguleret forholdsmæssigt.