Arbejdsulykker

Store og små arbejdsulykker

Arbejdsulykker sker hver dag. Faldulykker på glat gulv, fingre der kommer i klemme, forløftning og fejlhåndtering af kasser, skære- og forbrændingsskader er nogle af de typiske skader i køkkenproduktionen, du kan blive udsat for. Nogle ulykker er store, andre er små, men for alle ulykker gælder det, at hvis ulykken rammer dig, kan du få en skade.

Nogen gange er skaden til at overse, og du kan genoptage arbejdet igen kort tid efter, ulykken er sket. I andre tilfælde betyder ulykken, at du bliver langtidssygemeldt og måske aldrig kommer i arbejde igen.

Sikkerhedskultur i fokus

Skal antallet af arbejdsulykker ned eller holdes i bund, er det vigtigt at alle medarbejderne passer på sig selv og hinanden. De skal hjælpe hinanden med at overholde instruktioner i sikkerhedsforskrifter, med at bruge hjælpemidler, personlige værnemidler som sikkerhedssko mv. Og det er jo nemt nok, når arbejdet foregår ved en stor maskine. Men hvem tænker på, at et vådt gulv, der er ved at blive vasket, er en risiko for at man glider og komme til skade. Fx hvis du lige skal skynde dig over til den anden side med en besked. En vigtig besked, selvfølgelig.