Kontakt

ArbejdsmiljøkonsulentHolger Pedersen

T: 3163 6671
E: hp@kost.dk

Arbejdsulykker

Når ulykken alligevel sker, skal AMO (Arbejds Miljø Organisationen) følge op på anmeldelsen og analysere årsagen.

Store og små arbejdsulykker

Arbejdsulykker sker hver dag. Faldulykker på glat gulv, fingre der kommer i klemme, forløftning og fejlhåndtering af kasser, skære- og forbrændingsskader er nogle af de typiske skader i køkkenproduktionen, du kan blive udsat for.

Nogle ulykker er store, andre er små, men for alle ulykker gælder det, at hvis ulykken rammer dig, kan du få en skade. Nogen gange er skaden til at overse, og du kan genoptage arbejdet igen kort tid efter, ulykken er sket. I andre tilfælde betyder ulykken, at du bliver langtidssygemeldt og måske aldrig kommer i arbejde igen.

Sikkerhedskultur i fokus

Skal antallet af arbejdsulykker ned eller holdes i bund, er det vigtigt at alle medarbejderne passer på sig selv og hinanden. De skal hjælpe hinanden med at overholde instruktioner i sikkerhedsforskrifter, med at bruge hjælpemidler, personlige værnemidler som sikkerhedssko mv.

Og det er jo nemt nok, når arbejdet foregår ved en stor maskine, men hvem tænker på, at et vådt gulv, der er ved at blive vasket, er en risiko for at glide og komme til skade, hvis du lige skal skynde dig over til den anden side med en besked. En vigtig besked, selvfølgelig.

Forebyg arbejdsulykker

APV´en skulle gerne forebygge, at du bliver udsat for arbejdsulykker. 1 ulykke er 1 for meget.
Men trods god forebyggelse, ved vi, at der kan ske og sker ulykker på arbejdspladsen i en fortravlet hverdag, hvor sikkerhedsrutiner kan blive sprunget over.

Følg op på arbejdsulykker

Det er vigtigt at følge op på både små og større ulykker, også de såkaldte nærved-ulykker, hvor der ikke er sket nogen egentlig personskade.
Alle ulykker har som regel en årsag, også nærved-ulykker. Det kan der læres meget af. N

år en arbejdsulykke anmeldes, skal Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) have en kopi af anmeldelsen, så AMO kan undersøge ulykken nærmere, analysere den og forhindre, den sker igen.
Det er vigtigt at AMO efterfølgende formidler resultatet af denne ulykkesanalyse videre til hele arbejdspladsen og organisationen, både så andre kan lære af ulykken og hvis det er noget AMO ikke selv kan løse.
Læs mere om ulykkesanalyse og forebyggelse i links.