Atter plads til sundhedsfremme og forebyggelse

Et nyt notat fra Sundhedsstyrelsen beskriver planen for omstilling under COVID-19 og den gradvise øgede aktivitet i sundhedsvæsenet. Det fremgår, at praksissektoren, herunder kliniske diætister, gradvist kan genåbne deres praksis fra den 20. april.

Notatet omfatter alle de aktiviteter, der er forbundet med undersøgelse, diagnostik, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme hos både offentlige og private aktører.

Pas på borgernes sundhed

Mange funktioner i sundhedsvæsenet er kritiske i forhold til at styrke eller opretholde helbredet eller hindre forværring af den enkelte borgers sundhed og funktionsniveau. Det er ikke nødvendigvis akutte eller livskritiske tilstande, men hvis behandlingen udsættes i længere tid, vil det gå ud over borgerens helbred og livskvalitet, evnen til at arbejde eller evnen til at kunne klare sig i eget hjem. Derfor skitserer Sundhedsstyrelsen, hvordan sundhedsvæsenet kan genåbnes, samtidig med, at der tages hensyn til det samlede sundhedsvæsens ressourcer og faren for smittespredning. 

’Diætist behandling i forbindelse med diabetes, allergier og spiseforstyrrelser’ er fortsat blandt de kritiske funktioner på Sundhedsstyrelsens (ikke-utømmende) liste, mens ’kostvejledning til raske overvægtige’ går fra at være ’ikke-kritisk’, til at være ’efter faglig vurdering’ i forhold til borgerens complience, påvirkning af livskvalitet, udvikling af sygdom og arbejdsevne.

Vejled, men overhold regler for smittespredning

Gennemføres der en vejledning, bør den så vidt muligt foregå over telefon eller video. Kan den, efter en faglig vurdering, ikke gennemføres uden en personlig kontakt, skal den overholde alle de forskrifter, der kan mindske risikoen for smittespredning. Du kan se forskrifterne her.

Det nye notat ’Plan for omstilling og gradvist øget aktivitet i Sundhedsvæsenet’ erstatter tidligere notater om kritiske funktioner.

Sundhedsstyrelsen arbejder videre med yderligere vejledninger i forhold til den øgede aktivitet – indtil videre er det retningslinjerne i det nye notat, der gælder.

Kilde