Temadage: De første tusinde dage – ernæringens altafgørende rolle i et menneskes liv

Temadag om den tidlige ernærings betydning for et menneskeliv

Optimal ernæring fra undfangelsen til og med de første to leveår har afgørende betydning for trivsel og udvikling, sundhed og sygdom senere i livet.

Nye studier viser, hvordan udviklingen af livsstilssygdomme kan knyttes sammen med en mangelfuld ernæring i de første leveår. Og det stiller nye krav til forebyggelsen.

Du får viden om

  • hvilke forhold tidligt i livet, der kan være årsag livstilssygdomme
  • hvordan du kan bidrage til at forebygge livsstilssygdommene
  • krav til kvaliteten af børnemaden og til
  • mors ernæring under graviditet og amning

Temadagen henvender sig til dig, der arbejder med børn og/eller forebyggelse generelt.
Inviter gerne samarbejdspartnere f.eks. pædagoger.

Program

- De første tusinde dage af et menneskes liv - hvorfor er denne periode interessant?

- Graviditet, hvilken betydning har moderens ernæringstilstand for barnets sundhed?

- Amning - hvilken betydning har modermælk for barnets sundhed?

- Hvilken betydning har moderens ernæringstilstand for modermælkens kvalitet?

- Spørgsmål og dialog.

Pause

- Børnemad og overgangskost

- Hvilken betydning har kvaliteten af overgangskosten for barnets sundhed?

- Spørgsmål, dialog og diskussion.

Oplægsholder

Oplægsholder Kamilla Gehrt Eriksen Postdoc, Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring

Hvornår

Region Sjælland – Roskilde: 30.1.18
Region Midt - Viborg: 31.1.18
Region Nord - Aalborg: 1.2.18
Region Hovedstaden - Hillerød: 7.2.18
Region Syd - Odense: 8.2.18