Bachelor of Global Nutrition and Health

Når du er færdig med uddannelsen, er det målet, at du selvstændigt - og med en interkulturel, tværfaglig og tværprofessionel baggrund -  kan udvikle, implementere og evaluere bæredygtige sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende interventioner.

Hertil kommer udvikling, implementering og evaluering af lokale fødevare- og sundhedspolitikker inden for global ernæring, fødevaresikkerhed og sundhed.

Uddannelsen giver desuden adgang til videre uddannelse. Undervisningen foregår på engelsk i et internationalt studiemiljø.

Alle semestre er bygget op som tværvidenskabelige undervisningsforløb, hvor fire forskellige videnskabsområder er i spil:

  • Sundhedsvidenskab
  • Naturvidenskab
  • Samfundsvidenskab
  • Humanvidenskab

Semesteropdelt undervisning

Undervisningen er opdelt i syv semestre med en varighed på hver 30 ECTS-point.

I uddannelsen indgår følgende obligatoriske temaer tilrettelagt på uddannelsens to første år (1-4 semestre):

  • Food, Nutrition and Health in a Golbal Perspective
  • Health Promotion and Applied Research Methods in Global Health
  • Sustainable Living an Inequalities in Health
  • Interventions in a Lifecycle Perspctive

Undervejs er der indlagt et praktikforløb på det globale arbejdsmarked på 30 ECTS-point.

Uddannelsen afsluttes med et halvt års bachelorprojekt.

SU

Du kan søge SU til uddannelsen.

ECTS-point

Du bruger 210 ETCS-point på uddannelsen