Bedre afkast på pensionen i 2012

Bedre end i 2011

PKA fik et afkast i 2012, der gav et overskud på 21 mia. kr. I procent er afkastet 13,7 pct. I 2011 var afkastet på 9,4 pct. Ifølge PKA er resultatet for 2012 overraskende positivt.

PKA administrerer flere pensionskasser – blandt andet Pensionskassen for Sundhedsfaglige - der er pensionskasse for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige.

Sydeuropa

Det gode afkast skyldes ifølge PKA, at PKA har placeret sine investeringer i sydeuropæiske lande og Irland, der har givet gode afkast trods krisen. Derudover har det vist sig, at det var en god ide for PKA at sælge sine danske statsobligationer.

Veje og broer

PKA har også sat penge i infrastruktur som veje og broer. Og PKA har tænkt sig at placere flere penge i infrastruktur i fremtiden.

Samlet se administrerer PKA pensionsopsparinger for cirka 250.000 medlemmer og har en samlet formue på 200 mia. kroner.

Klide: Afkast på 13,7 pct. i 2012

Læs flere nyheder