Bedre ernæring sænker dødelighed og behov for intensiv terapi

Vi kan kun give Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med. ret – vi har sagt det før, og gentager det gerne igen.

Den rette ernæring, er en essentiel del af behandlingen. Både på hospitalet og som en del af rehabiliteringen efter udskrivelsen.

”Ernæringskonceptet ”Herlevs Herligheder” blev implementeret i 2012 på Gastroenheden, samt på onkologisk afdeling og medicinsk afdeling på Herlev Hospital, og der har været meget stor tilfredshed med konceptet. Primus motor (og ”opfinder” af konceptet) har været ledende diætist, ph.d. Tina Munk (tina.munk@regionh.dk). Regionsrådet i Region Hovedstaden har nu besluttet, at det skal udrulles til hele Herlev og Gentofte Hospital, men det bør faktisk udbredes til hele landet, hvor det logistisk er muligt” professor, overlæge og regionspolitiker Jacob Rosenberg

Læs hele debatindlægget her.

I indlægget kan du finde links til flere interessante forskningsstudier, der redegør for evidensen bag, samt synliggør de positive effekter ved at ernæringsbehandlingen udføres af kliniske diætister!