Bedre måltider til ældre – sådan!

Sammen med en ekspertgruppe står forbundet bag en række anbefalinger til at gøre ældres mad og måltider endnu bedre. Med anbefalingerne håber forbundet at kunne nå de danske politikere i kommunerne og på Christiansborg.

Skift fokus fra service til sundhed

En af de helt afgørende nøgler til bedre måltider ældre er at skifte fokus, mener Ghita Parry.

- Måltidets betydning for ældres helbred, trivsel og livskvalitet bliver alt for ofte overset. Vi ser ældre, der bliver ’tabt’ i systemet fx i overgangen fra sygehuse til kommuner, og alt for mange ældre kæmper med underernæring. Det kræver, at vi løfter blikket fra tallerkenen og begynder at diskutere selve rammen for måltidet. Der er så meget andet end selve det, der ligger på tallerkenen, som har betydning for, at maden ryger i maven og bliver der, fastslår Ghita Parry.

Mad- og måltidspolitik giver succes

Forbundets anbefalinger er ikke kun tænkt som et inspirations- og handlingskatalog til kommunerne. Det er også en opfordring og et håb om, at danske politikere vil tænke større og mere nuanceret på måltidet som en sundhedsydelse.

- Alle kommuner burde have en mad- og måltidspolitik. Vores erfaring er nemlig, at de kommuner, der har en, er de kommuner, der rykker. Det gavner ikke kun de ældre, men også budgetterne. Vi skal ikke kun tænke i drift og mad. Vi skal diskutere måltidets rammer, værtskab og næringsmæssige værdi, siger hun.

Lad fagfolk gøre arbejdet

Gode fødevarer og god pleje gør det ikke alene, når det kommer til ældres mad og måltider, mener Ghita Parry,

- Der skal ledelsesmæssigt fokus og de rette kompetencer til at skabe nærværende og omsorgsfulde måltider. Vores profession mestrer hele paletten: Vi kan tilberede lækker, sund og nærende mad til individet og større grupper. Vi ser hele måltidet som en del af et menneskes trivsel og helbred. Vi kan vejlede, behandle og genoptræne med måltiderne, hvis vi får ressourcerne til det. Vi leder hele den professionelle mad- og måltidsorganisation. Med anbefalingerne viser vi vejen – og vi bidrager selvfølgelig meget gerne med yderligere viden og bistand til politikerne, slutter hun.

FAKTA

Vi bliver flere ældre i fremtiden

  • Ÿ 13 % af de ældre over 65 år får deres mad fra det offentlige.
  • Ÿ 50 % flere ældre over 65 år i løbet af de næste 30 år.
  • Ÿ 20 % af de plejekrævende ældre er undervægtige, og det er et alvorligt problem, som man i værste fald kan dø af.

(Kilde: Hvidbogen 2015 om nærende og kulinariske måltider til ældre, af Madkulturen og Københavns Universitet).

Mad og måltidspolitik i kommunerne

  • Ÿ 58 % af kommunerne har en mad- og måltidspolitik (57)
  • Ÿ 42 % af kommunerne har ikke en mad- og måltidspolitik (41)
  • Ÿ Mad og måltidspolitikken er langt overvejende målrettet børn og unge
  • Ÿ 80 % af politikkerne dækker børn og unge (46)
  • Ÿ 49 % dækker ældre (28)
  • Ÿ 29 % har en politik, der dækker både børn, unge og ældre (17)

(Kilde: undersøgelse foretaget af Kost & Ernæringsforbundet før kommunalvalget 2013)

Gode eksempler har vi nok af

Kost & Ernæringsforbundet har bidraget med gode eksempler i ny vidensbank om ældremad, udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Socialstyrelsen og Madkulturen.

(Kilde: www.bedremaaltider.dk, som løbende opdateres med viden og cases.)