Behandling til personer med svær overvægt

FaKDs bestyrelse følger selvfølgelig med i den verserende debat vedrørende behandlingstilgangene til personer med svær overvægt. Bestyrelsen er repræsenteret i ”Overvægtsalliancen” og har været medforfattere til alliancens strategi, og vi har også til hensigt at indgå i den nye alliance ”Ligevægt”.

Vi mener ikke, at debatten handler om ”enten/eller” og FaKD kan ikke vælge side ift. et emne af så stor kompleksitet. Desuden skal den enkeltes historik, livssituation, komorbiditet, fysiologi, sociologi og psykologi også altid tages i betragtning.

Som eksperter anerkender vi, at svær overvægt er en risikofaktor både ift. udvikling af sygdom og selve sygdomsforløbet. Vi anerkender ligeledes, at det er svært at tabe sig – i nogle tilfælde umuligt og i andre muligt til en vis grad. Vi ved, at et væsentligt vægttab opnås for nogle personer med svær overvægt – også på den lange bane. Vejen til dette kan dog variere, og det der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for den anden. For andre er et vægttab måske slet ikke hensigtsmæssigt for livskvaliteten, selvom overvægten er en stor risikofaktor.

Men, for nogle personer med svær overvægt er et betydeligt vægttab muligt, måske nødvendigt for overlevelse og set fra et samfundsøkonomisk perspektiv, er det også ønskeligt. Bl.a. derfor mener FaKDs bestyrelse:

  • At der fortsat bør forskes i metoder til opnåelse af varigt vægttab for personer med svær overvægt
  • At der fortsat skal evalueres på nuværende indsatser og behandlingsstrategier
  • At vi fortsat skal turde tale om svær overvægt som et samfundsmæssigt problem – ofte med en samfundsmæssig årsag og et personligt problem – ofte med kulturelle og/eller arvelige årsager
  • At vi fortsat skal forsøge at forebygge udviklingen af svær overvægt samt behandle med de på et givent tidspunkt bedste behandlingsmetoder der findes.

Som faggruppe er vi diætister heller ikke altid enige, ligesom vi ved at alle læger eller psykologer ej heller er enige med hinanden i nuværende debat. Vi kommer fra forskellige kulturer, med forskellige erfaringer og har forskellige behandlingsmuligheder – alt efter om vi er privatpraktiserende, kommunalt-, regionalt- eller privat ansatte. Men vi arbejder alle for at forebygge udviklingen af svær overvægt samt styrke behandlingen af personer med svær overvægt. Vi bliver hele tiden klogere på både bl.a. fysiologien og psykologien bag overvægten samt brugbare vejledningstilgange, så vi opnår den bedste behandling til rette patient.

Vi lærer af hinanden – af andre kollegaer, af videnskaben og af patienterne/borgerne/klienterne.

Vi mener ikke løsningen er, at personer med svær overvægt ikke må opnå vægttab – bare fordi vores nuværende tilgange, behandlingsmetoder og forløb ikke er tilstrækkeligt gode til at alle personer med svær overvægt opnår varigt vægttab. Vi ønsker derimod at arbejde for, at der sikres lige tilbud i hele landet af høj kvalitet og med langvarig effekt for personer med svær overvægt og at samfundet og industrien også vil bidrage med forebyggende tiltag.

Vi er på vej og måske er vi ikke engang halvvejs – men vi er af den overbevisning, at vi skal blive ved med at forske, afprøve, evaluere og forfine! Vi skal medvirke til bl.a. politiske beslutninger, kulturelle forandringer og egen udvikling for at forstå, forebygge og behandle personer med svær overvægt, således de på sigt kan opnå og vedligeholde en sund vægt, som ikke længere udgør en risikofaktor for udvikling af en række mere alvorlige tilstande eller sygdomme. Vi ønsker os en nuanceret, individbaseret og tværfaglig indsats i forebyggelsen og behandlingen af svær overvægt.

 

På vegne af FaKDs bestyrelse, Trine Klindt, næstformand i FaKD