Bestyrelsen’s hverdag

Disse tider er for alle forandrede, både når det drejer sig om arbejdslivet, men også i det private. FaKDs bestyrelsesmedlemmer har kort beskrevet hvordan deres hverdag med arbejdet ser ud lige nu.

Mette Theil: 

Mine patientkonsultationer bliver i disse tider afholdt via telefonen på Bispebjerg Hospital, og har over påsken rykket “hjemmekontoret” til sommerhus på Orø. Vi, i bestyrelsen, gør også fortsat vores for at sætte fokus på faget og jer, i disse tider, da vi som lille faggruppe ofte overses.

 

Christian Antoniussen: 

“Corona-situationen” har ikke ændret væsentlig på det arbejde, som jeg laver i FaKD sammehænge. De fleste af de opgaver, jeg varetager laves via min computer, hvorfor jeg ikke er afhængig af at være et specifik sted, som det også kan ses på billedet, som er taget ved mit spisebord. Før påske sendte jeg blandt andet en opdateret version af rammeplanen omhandlede nyreinsufficiens til gennemlæsning som både jeg og arbejdsgruppen bag ser frem til at få retur. I kan derfor vente at en opdateret rammeplan udgives inden for en overskuelig fremtid.

Louise Rasmussen:

Jeg er fortsat på barsel, men holder mig opdateret på mailen, og er netop påbegyndt gennemlæsningen af en rammeplan. Ser frem til snart for alvor at genoptage arbejdet for FaKD igen.

Trine Klindt:

Tirsdag efter påske kommer jeg tilbage til et lukket ambulatorie og overgår til 100% digital/telefonisk vejledning indtil 1.juni! Alle konferencer, Folkemøder mm. er aflyst, så det bliver et stille forår for FaKD - men også med mere tid til andre vigtige opgaver! 

Randi Tobberup:

På Aalborg Universitetshospital udføres ernæringsterapi og diætbehandling stadig, dog primært over telefon. Nogle gange arbejdes der hjemmefra (i nogenlunde harmoni med hjemmeskole). Vores akutplan er klar, hvis der kommer stort ryk-ind på vores pandemiafsnit: der er lavet opstartsplaner for sondeernæring og parenteral ernæring, flere ressourcer til ernæringsterapi ved behov, vi har tæt dialog med indkøb, har status på lager af pumper, medicinsk ernæring m.m., køkkenet har lavet corona venlig menu (med fokus på milde smage) og ellers er vi klar til at hjælpe hinanden og står sammen, på afstand.

Luise Kopp:

Mit daglige arbejde i kommunen, er rykket med hjem på hjemmekontoret, hvor jeg som vanligt sidder når den står på FaKD arbejde. De store ernæringskonferencer, der er planlagt for i år, står stadig på stand-by, og alle møder er omlagt til digitale. Mit arbejde med NCP, bl.a. i den internationale NCP arbejdsgruppe og i SNOMED NCP terminologi arbejdsgruppen, foregår som altid også digitalt. Dog venter der mange ændringer forude, med en helt anderledes måde at “mødes” på. Det fantastiske sammenhold og ønske om at hjælpe hinanden på tværs af lande og kontinenter, mhp. vidensdeling omkring ernæringsbehandling ved COVID-19 har været helt eminent.