Brug en bisidder

Hvad kan jeg bruge en bisidder til?

Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver.Din bisidder er ikke kun et ekstra sæt ører og øjne. Din bisidder kan sikre, at du får stillet de spørgsmål, du gerne vil, at du får den information, du har brug for og at samtalen ikke løber af sporet. Det kan være rart at vende samtalens forløb med din bisidder - både før og efter.

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person, der bistår en borger overfor en offentlig myndighed. Begrebet bruges normalt indenfor den offentlige sektor. Din leder er her repræsentanten for den offentlige myndighed. Og du er borgeren. Er du ansat i det private, har du ifølge retspraksis også ret til at have en bisidder. 

Hvordan får jeg en bisidder?

Er du medlem af Kost og Ernæringsforbundet, tilbyder vi at være bisidder for dig. Typisk er det din tillidsrepræsentant (TR), der varetager opgaven. Din TR har et godt kendskab til din arbejdsplads og bliver løbende uddannet til opgaven af Kost og Ernæringsforbundet. Har du ingen TR, kan du kontakte din regionsformand, som også kan varetage opgaven. 

I nogle tilfælde kan det være en fordel at vælge din arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) som bisidder, da han/hun også har et godt kendskab til din arbejdsplads. Du har også ret til at vælge et familiemedlem, en ven eller en kollega. Uanset hvem, du har med som bisidder, er reglerne de samme.

Hvordan bruger jeg en bisidder?

Når du er ansat i det offentlige, gælder forvaltningslovens § 8. Det betyder, at du har ret til at få bistand af andre, når du er part i en sag. Uanset om din arbejdsgiver indkalder dig til en samtale mundtligt eller skriftligt, har du ret til at medbringe en bisidder.  

Læs mere

I pjecen "Brug en bisidder" kan du læse mere om bisidderens rolle, tjenstlig samtale, mulighedserklæring, sygesamtale og meget mere.

Hvis jeg vil vide mere eller er i tvivl?

Du kan altid spørge din TR. Hvis ikke du har har en TR, så spørg din regionsformand, der også står klar til at støtte og vejlede dig. Du er også altid velkommen til at ringe til forbundets sekretariat på 31 63 66 00.