Bliv medlem

Til dig, som melder dig ind, mens vi står i en konflikt med de offentlige arbejdsgivere

Velkommen til et stærkt fagligt fællesskab. Du vil som medlem kunne få

  • Hjælp til at sikre, at din løn kommer på dagsordenen ved de årlige lønforhandlinger
  • Hjælp til at sikre dine rettigheder, hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv (fx i forbindelse med stress, barsel, sygdom, nedslidning, omstruktureringer etc.)
  • Rådgivning om muligheder for efter- og videreuddannelse
  • Kurser, temamøder og andre faglige arrangementer til medlemspris
  • Faglig sparring over telefonen, når du har faglige spørgsmål
  • Kontante medlemsfordele

Og meget mere! Men du skal vide, at der i den verserende OK18-konflikt ikke ydes konfliktunderstøttelse til medlemmer, som er meldt ind efter 31. december 2017. Det sker i lighed med mange andre faglige organisationer. Dog har Hovedbestyrelsen besluttet, at der kan gives dispensation, hvis der foreligger en exceptionel begrundelse (fx nyuddannede, tilbagevendte til det danske arbejdsmarked efter udlandsophold eller nyansættelser på det ernæringsprofessionelle område efter år under ansættelse på andre overenskomstområder.). Men udgangspunktet er, at alle medlemmer stilles ens i forhold til den udmeldte frist på 31. december 2017.

Med et medlemskab nu støtter du op om dine konfliktende kolleger og arbejdet for en bedre overenskomst, men der er altså ikke mulighed for at få udbetalt konfliktunderstøttelse, hvis din arbejdsplads er udtaget til konflikt.