Bliv medlem - Leder

 

Som leder har du et stort ansvar for, at visioner, strategier, ressourcer, kvalitet og praksis går op i en højere enhed i en ofte presset hverdag. Og du skal navigere i oprørte vande med modsatrettede krav og forventninger fra politikere, medarbejdere og brugere. I Kost & Ernæringsforbundet kan du få sparring og rådgivning på følgende områder:

Kost- og ernæringsfaglig rådgivning: hygiejne og ernæring, anbefalinger og love og regler i forbindelse med professionel forplejning

Mad- og måltidsudvikling: koncepter, processer, den gode hverdagsmad, brugerinvolvering, branding/markedsføring + Udarbejdelse af mad- og måltidspolitik inklusiv gode eksempler

Styring af kvalitetsarbejde- og udvikling, bl.a. IKAS, LEAN og kulinarisk egenkontrol

Kost- og ernæringsfaglige forsknings- og udviklingsprojekter: planlægning, deltagelse, resultater, rapporter, seminarer osv.

Drift, økonomi og normeringsforhold

Studerende og praktik / Elever og aftaler

Forandringer, omlægning og/eller sammenlægning af køkkener, udbud, offentlig-privat samarbejde og selskabsdannelse

Personaleledelse: kompetenceudvikling, teamledelse, ledelse af ledere, arbejdsmiljø, APV, trivsel, stress og sygefravær

Strategisk ledelse ift. kommunikation med forvaltningschefer og politikere

Karriereudvikling, lederuddannelser og sparring ved egne lønforhandlinger

 

Derudover får du

Vidensportalen for ledere. Her finder du relevante faglige artikler om ledelse og din fagprofession samt ledernes eget forum, hvor ideer, løsninger, problemer og alt andet kan udveksles til glæde og gavn for din arbejdsplads.

Lederkonference og netværk. Forbundet arrangere både lederkonference og netværk, hvor du som leder kan møde kollegaer på kryds og tværs af faget i inspirerende rammer med de mest relevante oplægsholdere.

Rådgivning og sparring om ledelse og fagprofession. Vores professionsafdeling er altid klar til at rådgive dig.

 

Prisen

Medlemmer i job 465 kr. om måneden. Husk, at kontingentet trækkes fra i skat.

OBS Elever betaler elevkontingent i to måneder efter, de er færdiguddannede, hvorefter de rykkes automatisk op til Fuldt medlemskab. Hvis du bliver ledig, kan du søge om nedsat kontingent her.

Det er nemt og hurtigt at blive medlem af Kost & Ernæringsforbundet, hvis du ikke allerede er det. Du kan melde dig ind ved at klikke her. Du kan også sende en mail eller ringe til os på 31 63 66 00.

Læs om medlemskab for andre faggrupper:

For dig der er: